Som daglig leder i Vindel AS har du ansvar for drift, personal, økonomi og utvikling av virksomheten.

I rollen som daglig leder vil du gjennomføre, videreutvikle og følge opp Vindel sine strategiske og operative aktiviteter inkludert oppdrag for det nasjonale næringshageprogrammet.Som daglig leder vil du være ansvarlig for blant annet:

  • Effektiv og sunn drift gjennom utvikling og sikring av solide leveranser til kunder og eiere
  • Lede og utvikle teamet med engasjerte medarbeidere
  • Representere virksomheten utad


Å representere virksomheten utad er en viktig del av stillingen. Dette innebærer dialog med kunder, næringsliv, det offentlige, samarbeidspartnere og media.
Videre er aktiv tilstedeværelse på møteplasser og i relevante nettverk viktig.

Vi ser gjerne at du har erfaring med og/eller interesse for:

  • Ledelse og/eller ansvarsfulle roller i næringslivet
  • Relasjon- og nettverksbygging, mediekontakt og kontakt med viktige aktører, myndigheter, etc.
  • Innovasjon, forretningsutvikling og komplekse forretningsmodeller
  • Bærekraft og nye forretningsmodeller
  • Økonomi, drift og prosjektstyring


Høyere relevant utdanning er ønskelig - gjerne innen innovasjon og forretningsutvikling, økonomifag, markedsføring, kommunikasjon, statsvitenskap eller industriell økonomi.

Vi søker en inspirerende leder med gode kommunikasjonsferdigheter. 


Vi søker deg som ønsker å utgjøre en forskjell og som drives av å bidra til utvikling av regionen.
Vi ønsker at vår nye leder sprer inspirasjon og bidrar til utvikling i organisasjonen, så vel som i omgivelsene. 


Om du trigges av dette så ønsker vi å bygge morgendagens næringsliv sammen med deg.

Har du spørsmål om oss eller stillingen, ta kontakt på telefon, epost eller les mer om oss på våre hjemmesider!

Vindel AS er et innovasjonsselskap som har jobbet med regionalt næringsliv siden 1999. Selskapet har i dag 6 ansatte og hensiktsmessige lokaler i Campus F13.

Vindel AS har et bredt og lokalt forankret eierskap. Selskapet eies av: Equinor Energy AS, Siva – Selskapet for industrivekst SF, Kristiansund kommune, Sparebank 1 Nordmøre, Norsea Logistics AS, Kristiansund og Nordmøre Næringsforum AS og Høgskolen i Molde.

Vindel tilbyr kompetanse, nettverk, virkemidler og et spennende utviklingsmiljø til gründere og etablerte bedrifter på Nordmøre.

I 2024 flytter Vindel AS inn i Campus Kristiansund hvor selskapet har etablert en innovasjonsarena som skal bidra til nyskaping i privat og offentlig sektor gjennom etablering av fasiliteter, metodikk og et felles tverrfaglig innovasjonsmiljø med fokus på delingskultur.

Vindel AS skal utvikle og tilby relevant kompetanse for fremtidens industri og næringsliv og være attraktive for utviklingsorienterte virksomheter.