Regjeringen foreslår å kutte over 50 millioner i Innovasjon Norges innsats mot reiselivsnæringen, melder ABC Nyheter. Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) mener digitalisering gjør statlig markedsføring av reisemål mindre nødvendig.

– Innovasjon Norge skal i stedet legge mer vekt på å medvirke til at flere reisemål kan ha drift hele året. Det er i tråd med regjeringen sin målsetning om en lønnsom og bærekraftig reiselivsbransje, sier Isaksen i en pressemelding.

Spesialrådgiver i Innovasjon Norge, Kjetil Svorkmo Bergmann, er overrasket over kuttet.

– Vi vet ikke hvilke konsekvenser dette vil få for reiselivsavdelingen og Visit Norway. Vi kommer til å håndtere dette på best mulig måte. Vi må først snakke med våre ansatte, sier Bergmann til ABC Nyheter.

NHO Reiseliv-direktør Kristin Krohn Devold, kaller det et forhastet kutt basert på et faglig grunnlaget som er svært tynt.

– Vi hadde forventet økte midler, ikke mindre, i en tid der norsk reiseliv vokser og skaper arbeidsplasser over hele landet. Reiselivet har over 175.000 ansatte – et resultat av blant annet økt profilering mot det utenlandske markedet. Det er hard konkurranse om internasjonale gjester, og dette vil svekke vår posisjon, sier Krohn Devold i en pressemelding.


Samtidig ønsker regjeringen å øke rammen for innovasjonslån med 200 millioner. 
Ifølge ABC Nyheter har låneordningen økt med 900 millioner siden 2013 med den nyeste økningen.