Tidligere denne uken gikk Språkrådets direktør Åse Wetås ut mot DNB på Twitter og i en sak hos Kampanje. Språkdirektøren reagerer på at DNB, som Norges største finanskonsern, tar i bruk engelske stillingstitler. 

- Hvis norsk skal fortsette å være det samfunnsbærende språket i Norge, må det brukes. Da kan vi ikke holde på slik @DNB_Bank gjør i teksten nedenfor (stillingsannonse der banken søker etter noe de altså har valgt å kalle "divisjonsdirektør People Business Partner.") #norsknårdukan, skrev Wetås på Twitter. 

- Ikke noen unnskyldning
Til Kampanje sa Wetås at DNB kommuniserer at norske stillingstitler ikke er så viktig for dem. Det mener hun er veldig synd.

- Jeg regner med at det daglig brukes flere språk enn norsk i DNB-konsernet, men det er ikke noen unnskyldning for å ikke være med på den store dugnaden det er å bidra til at norsk språk holdes levende og vitalt på alle samfunnsområder, og ikke ender opp som et språk som bare kan brukes til å kommunisere rundt kjøkkenbordet om fortida og de nære ting.

Wetås mener DNB, som størst i bransjen, har en mulighet til å gå foran med et godt eksempel og påvirke andre. 

- Vi trenger gode bjellesauer i alle sektorer, og her kan DNB gripe muligheten til å vise seg fram som ansvarlige og offensive.

DNB: - Kontorer i Asia, Nord- og Sør-Amerika
Kampanje har stilt DNB en rekke spørsmål via epost. I en kort uttalelse svarer divisjonsdirektør Strategy & Control - People i DNB, Øystein Torbal, at DNB har kontorer i Asia, Nord- og Sør-Amerika.

- Vi har også mange medarbeidere i Norge som ikke er norskspråklige, og flere avdelinger har engelsk som arbeidsspråk. Vi skjønner Språkrådets perseptiv, men mener det er viktig med en konsekvent bruk av titler og divisjonsnavn som er forståelige og gjenkjennelige for alle våre medarbeidere og kunder, skriver han videre. 

- Dere skriver at denne stillingstittelen er på engelsk fordi dere «mener det er viktig med en konsekvent bruk av titler og divisjonsnavn». Er arbeidsspråket i denne avdelingen på engelsk? Og hvorfor er ikke hele stillingstittelen på engelsk? - I mange avdelinger har vi både engelsk og norsk som arbeidsspråk, og dette er en avdeling der dette er tilfellet. Siden dette er en stilling som retter seg internt, og mot mange engelskspråklige ansatte, bruker vi derfor engelsk tittel. På stillinger som jobber ut mot kunder i Norge, for eksempel «banksjef» eller «rådgiver», vil du stort sett finne norske titler, skriver Torbal. 

- Håper det kommer tydelig frem 
Språkdirektør Westås mener det faktiske stillingsinnholdet nesten er umulig å lese ut av tittelen «divisjonsdirektør People Business Partner». 

- Her kan virksomheten i verste fall miste potensielt gode kandidater som ikke forstår hvilken kompetanse DNB faktisk er på jakt etter, uttalte hun. 

- Tror dere det er tydelig for arbeidssøkere at denne stillingen skal jobbe med HR, dersom de ser stillingstittelen?

- Vi håper det går tydelig fram både hvor stillingen ligger og hvilke arbeidsoppgaver som følger med. 

- Kommer dere til å vurdere å ta en språkvask på stillingstitlene deres etter kritikken fra språkdirektøren?

- Vi ser alltid etter måter å forbedre oss på, og tilbakemeldingen og innspillene vi nå har fått vil vi selvsagt ta med oss videre. Vi har en pragmatisk tilnærming til dette, men vi må også tenke på mangfoldsperspektivet slik at vi når alle ansatte med måten vi kommuniserer på internt, avslutter Torbal.