I mai i år ble det annonsert at forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (SP) kastet hele styret i Forskningsrådet og satte inn tidligere SV-leder Kristin Halvorsen som ny styreleder etter at Forskningsrådet har lovet bort mer penger enn de har fått bevilget. I 2024 vil rådet mangle hele 2,9 milliarder kroner. 

Nå melder Dagbladet at Forskningsrådet samtidig har brukt 6,2 millioner kroner på ny logo. 

- Vi investerer 6,2 millioner kroner i en helhetlig og samlende visuell profil, skriver områdedirektør i Forskningsrådet, Jesper Simonsen, i en e-post til Dagbladet.

To millioner kroner går til utvikling av den nye logoen, mens 4,2 millioner kroner går til implementering. Dette inkluderer også en oppdatering av deres nettsider. Forskningsrådet hevder at de vil spare tre millioner kroner årlig på den nye profilen.

Statssekretær og nestkommanderende til Ola Borten Moe, Oddmund Løkensgard Hoel, sier følgende til Dagbladet om pengebruken:

- Det virker fornuftig. Det er helt uproblematisk. Dette er et arbeid som har pågått over en god stund, og det gir en innsparing. Forskningsrådet er en diger organisasjon. Dette er midler de bruker fra driftsbudsjettet. Det har ingenting å gjøre med pengene de bruker til forskning.