En strategi for å håndtere økende kompleksitet er å være selektiv med hva du skal gjennomføre. Du må ikke gjøre alt, bare fordi du har mye ressurser. Men det er ikke sparekniven Coop har brukt, i prosessen med å tildele oppdraget til WAL. Det er Pareto-prinsippet, som sier at 20 prosent av tiltakene utgjør 80 prosent av det som gir effekt.

Mange er overrasket over valget. Vil andre store annonsører følge Coops eksempel? Kommentaren fra Mediebyråforeningen, som forsvarer mediebyråenes eksistens, bekrefter i mitt hode at det er en elefant i rommet.

Les også: - Byråvalget til Coop bør bekymre de store mediebyråene

Kompleksiteten i mediekjøp er nå mer teknologisk drevet enn bare harde forhandlinger og gode avtaler. Det er klart at tradisjonell forhandling fortsatt er aktuelt å benytte seg av, men det er mer historikk enn veien videre. Endringene er ikke noe å frykte, det er en naturlig forbedring av tjenesten mediekjøp som åpner for færre hender - men betinger gode hoder, for å ratte mediebudsjettet. Teknologien åpner for smartere kjøp og enklere oversikt som fører til mindre behov for selve medieplanleggingen.

Da gir det mening i å velge en slankere rigg.

Å se ti ganger forbedring i effekt på mediekjøp med samme budsjett, er ikke uvanlig når du går fra tradisjonelt eller feildrevet til datadrevet. Men du må ha de rette hodene for jobben. De andre deltakerne i pitsjen om Coops budsjett, vet jeg er gode på bruk av teknologi for å gjøre gode mediekjøp. Men WAL har greid å sy sammen et oppsett som er mer effektivt, slankere og bedre. Byrået har nok også greid å forstå koblingen mellom budskap og flate. Det har de posisjonert seg godt til å gjøre.

Greier WAL å levere, og det tror jeg de gjør, så vil nok flere følge Coops eksempel – og flere burde følge WALs. Rocket heier på dette.

Hurra for mer teknologidrevet og krevende arbeid med mediekjøp!