Rettesnoren fra EU om hvordan bærekraftige produkter skal promoteres har skapt engasjement blant flere av kommunikasjonsbransjens bærekraftsprofiler. Deriblant Petter Gulli som jubler over at det nå kommer et reelt bærekraftspoliti, og byrået Kruse Larsen som har skrevet om grønnvaskingens OBS-liste.

Vi heier også på strenge rammer for en raskere grønn omstilling. Det er viktig at bedrifter er klar over hva som er lov og hva de bør være obs på i sin kommunikasjon og markedsføring. Ikke bare for å overholde loven, men for å sikre et mer bærekraftig og konkurransedyktig næringsliv. Og da trenger bedriftene vel så mye veiledning og inspirasjon til å forstå hvilke muligheter EUs regler faktisk gir. Ikke bare varsler om lovens lange arm.

Det private forbruket i Norge er på hele 1700 milliarder, og aldri før har miljøengasjementet i Norge vært høyere enn det er i dag, ifølge en forbrukerundersøkelse gjennomført av Opinion for Svanemerket før jul. Samtidig vet vi at flertallet synes det er veldig krevende å sette engasjementet i sving og faktisk ta mer miljøvennlige valg.

De som fremover selger produkter som kan dokumentere miljøprestasjoner, som både informerer tydelig og korrekt om avtrykket fra sitt produkt, og som bidrar til å gjøre det enkelt å ta gode valg, vil trolig vinne på dette. 

Så kan vi håpe at dette også vil bidra til å styrke forbrukernes tillit til bærekraftskommunikasjon, som nå er på et bunnivå. Faktisk mener hele ni av ti nordmenn at bedrifter ofte overdriver hvor miljøvennlige produktene deres er.

Det nye direktivet, den betydelige forbrukermakten og norske forbrukeres miljøbevissthet, gir seriøse virksomheter i norsk næringsliv en mulighet til å skille seg ut. Tenk hvilken omstillingsmotor næringslivet kan være, om det klarer å styre det private forbruket i en mer bærekraftig retning?

Et verktøy som både hjelper virksomheter å verifisere miljøpåstander og markedsføre dem er offisielle miljømerker, som for eksempel Svanemerket. Vi stiller krav til hele produktets livssyklus, fra råmaterialer og produksjon, til bruk, gjenbruk og avfall. Vi vurderer kjemikaliebruk og alle miljøproblemene som kan oppstå underveis. Kravene revideres i tillegg jevnlig, slik at det også blir en hjelp til å jobbe med kontinuerlig forbedring.

Offisielle miljømerker er troverdighet satt i system. De hjelper bedriftene med å oppfylle nye EU-regler, og de bidrar til reduksjon av miljøbelastning fra produksjon og forbruk. Det gjør det enkelt for forbrukerne å ta gode valg. Og det er en god motgift mot grønnvasking.