Mye har blitt sagt og ment om reklameoppmerksomhet det siste året, både på seminarer og i bransjen ellers. Det kan virke som at «attention», eller «aktiv oppmerksomhet», har blitt et betydelig viktigere måleparameter for reklamekampanjer. Det velrenommerte analyseselskapet Amplified Intelligence har gjennom sine analyser lært bransjen at oppmerksomhet varierer med mediekanaler, plattformer og formater. Identiske kreative elementer har ulikt potensial, avhengig av hvor de presenteres. Men hvor stor betydning - hvis noen - har kontekstuell plassering av reklamen?

En fersk studie viser at kontekstuell plassering kan løfte aktiv oppmerksomhet på YouTube. Studien viser at det å plassere YouTube-reklame med kontekstuelt relevant innhold, i gjennomsnitt løfter aktiv oppmerksomhet med 28 prosent. Studien er gjennomført av Playground xyz, en spesialist innen oppmerksomhetsmålinger, i samarbeid med Channel Factory.

76 YouTube-kampanjer, på tvers av åtte bransjer, med totalt 6,4 millioner visninger, ble målt for aktiv oppmerksomhet. Kampanjene var plassert på innhold som passer til merkevaren ved hjelp av Channel Factorys unike kontektstuelle teknologi. Studien registrerte øyebevegelser hos forbrukere eksponert for reklamen, og dataene ble deretter analysert ved hjelp av kunstig intelligens i Playground xyz Attention Intelligence Plattform.

Analysen viser tydelig at kontekstuell målretting på YouTube gir økt aktiv oppmerksomhet på tvers av plattformens annonseformater. Aktiv oppmerksomhet oversteg benchmark-verdien i 97 prosent av visningene fra «non-skip» formater, som bumper og non-skip, samt i 95 prosent av visningene på «skipable» formater, som trueview. I gjennomsnitt viser studien at kontekstuell relevans gir mer enn ett sekund ekstra aktiv oppmerksomhet per plassering.

Studien viste at aktiv oppmerksomhet var spesielt høy på formater som seerne kan velge å hoppe over (såkalte skippable formater). Disse visningene ga hele 70 prosent høyere oppmerksomhet enn Playground xyz sin benchmark på YouTube i samme periode.

Dette viser tydelig at relevant kontekst gir bedre effekt for annonsøren og skaper en mer positiv opplevelse av merkevaren for forbrukerne.

Hvis målet ditt som annonsør, er å sikre at reklamekampanjen virkelig blir sett og husket av målgruppen din, er kontekstuell annonsering på YouTube en særdeles effektiv løsning. Mangfoldet og mengden tilgjengelig innhold på YouTube gjør at det finnes en rett kontekst i et stort nok varelager for enhver annonsør og ethvert produkt. Plattformens dynamiske natur gjør også at det stadig kommer nytt innhold. Denne studien viser en direkte sammenheng mellom kontekstuelle reklameplasseringer og aktiv oppmerksomhet i målgruppen. Dette driver konverteringer videre i kjøpsreisen.

Ved å kjøpe YouTube kontekstuelt baserer man kjøpene på informasjon fra innholdsanalyser snarere enn profildata. På den måten unngår man utfordringer knyttet til usikre profildata, som for eksempel delte kontoer når barn ser på YouTube med foreldres konto.

I en tid hvor reklameoppmerksomhet generelt synker, og forbrukere blir stadig mer selektive med hensyn til reklamebudskap de anser som relevante, er kontekstuell relevans viktigere enn noen gang for å fange målgruppens aktive oppmerksomhet.