I en verden hvor internett gir oss muligheten til å ytre oss om alt og alle, har jeg stadig oftere stilt meg spørsmålet: Hvorfor er det slik at noen får passere under radaren med klare brudd på loven, mens andre blir hengt ut for mindre overtredelser? Dette spørsmålet ble ytterligere forsterket etter et nylig møte med Forbrukertilsynet, hvor det ble tydelig at mange aktører strekker grensene for hva som er lovlig – ofte uten konsekvenser.

Ta for eksempel Petter Stordalen, en høyt profilert forretningsmann kjent for sin åpenhet om virksomhetene han er involvert i, som Strawberry. Til tross for denne åpenheten, ser det ut til at kritikken mot ham er forbausende fraværende, selv når han strekker grensene for hva som er lovlig markedsføring.

Jeg skal ikke påstå at Stordalen aldri har møtt kritikk, men det føles allikevel som at han mener regelverket ikke gjelder han.

Hotellkongen:

- Jeg skal ikke påstå at Stordalen aldri har møtt kritikk, men det føles allikevel som at han mener regelverket ikke gjelder han, skriver Martine Mørk Hjelseth. Foto: Skjermdump Instagram

- Lovbrudd, eller er det et dypere problem?
På den andre siden står kvinnelige influencere og bedriftseiere, som blir møtt med umiddelbar kritikk for selv de minste antydninger til brudd på markedsføringsloven. All reklame skal nemlig merkes. Sara Emilie Tandberg er et eksempel på dette, som stadig forteller om en innboks og kommentarfelt, full av kommentarer på hvordan det ene og det andre burde vært merket som reklame, enda Tandberg faktisk er blant de få influencerne og bedriftseierne i Norge som merker etter beste evne på sosiale medier.

Er dette virkelig et spørsmål om lovbrudd, eller er det et dypere problem med hvordan vi som samfunn velger å fordele vår kritikk? Er det sånn at vi, bevisst eller ubevisst, er mer tilbøyelige til å kritisere kvinnelige suksesser enn mannlige? Eller er det et tegn på et lovverk som er for uklart og åpent for tolkning, noe som gjør at enkelte bryter loven uten frykt for sanksjoner?

Full innboks:

Influenser Sara Emilie Tandberg har til stadighet fått kommentarer og meldinger om at innholdet hennes ikke er merket som reklame. Foto: Skjermdump Instagram

- Det er på tide å revurdere
Jeg skal ærlig innrømme at jeg selv føler meg «immun» for om innhold er merket med reklame eller ikke, nettopp fordi det er ulik/utydelig formidling av reklame i dagens samfunn. Det er klart at ulikheten i hvordan loven håndheves, og hvordan kritikk fordeles, skaper et skjevt spillfelt. Dette gjelder ikke bare for Stordalen og Tandberg, men for alle aktører i næringslivet. Det er på høy tid at vi stiller spørsmål ved dette systemet.

For hva er poenget med et lovverk hvis det ikke følges konsekvent av alle? Hvorfor skal enkelte kunne omgå loven uten frykt for reaksjoner, mens andre slipper unna? Dette er ikke bare et spørsmål om rettferdighet, dette er også et spørsmål om loven bør endres.

Det er på tide å revurdere ikke bare lovene selv, men også hvordan de håndheves. Kanskje det også er på tide å se innad og spørre oss selv hvorfor vi reagerer så forskjellig på tilsynelatende liknende situasjoner. Jeg ønsker ikke at bøtene skal regne utover norsk næringsliv, men hvis vi ikke kan stole på at loven håndheves likt for alle, hvordan kan vi da stole på systemet i det hele tatt?