Kollisjon mellom Nidar (Orkla) og Freia (Mondelez) over sistnevntes relanserte sjokoladeprodukt Boble, har fått betydelig mediedekning. Saken handler ikke om sjokoladelikhet, men om emballasjen er en plagiering av Stratos. Har Nidar et poeng? Jeg er tvilende. En direkte observasjon og sammenligning av de to emballasjene kan gi et svar.

Ser man på emballasjen til Nidars Stratos og Freias relanserte Bobl», er det flere designelementer som kan analyseres for å vurdere Nidars påstand om plagiering/kopiering. Det skal sies at Boble anno 2012 var mer distinkt forskjellig (gulere) enn Boble 2024 i forhold til Stratos 2024. En blåfarge lik Stratos har kommet til. Men er omfanget dominerende?

Når det gjelder fargebruk bruker Stratos en blå bakgrunnsfarge med røde og hvite aksenter, noe som gir en sterk og distinkt, visuell identitet. Boble bruker en gul bakgrunn med forskjellige farger som aksenter. Til tross for en lik blåfarge er det (fremdeles) en fargekontrast mellom de to produktene som indikerer distinkte merkevarer.

Skrifttypen på Stratos er fet og fremtredende, mens Boble har en leken og avrundet typografi. Dette antyder at hvert merke forsøker å formidle en annen merkepersonlighet.

Stratos viser en blå ku og bobler, som henger sammen med sjokoladens tekstur. Boble inkluderer et bilde av sjokoladen foran et solfylt landskap bakgrunn. Boblene i sjokoladen fremheves, men pakningsdesignet inkluderer også andre elementer som sol og landskap.

Begge produkter viser den boblete teksturen som er karakteristisk for sjokoladen, noe som er viktig for kundens forståelse av produktet.

Stratos og Boble bruker sentrert produktnavn og et underliggende bilde av sjokoladen, som ikke er uvanlig i sjokoladeindustrien. Plasseringen av merkenavn, størrelsen, og bruk av farge rundt tekst og produktbilder, gir en viss likhet i strukturen, selv om fargevalgene er ulike.

Mens de begge fremhever sjokoladens boblete natur, bruker de ulike tilnærminger for å formidle sine unike merkeidentiteter. Forskjellene i fargebruk, typografi og ekstra grafiske elementer som landskapet i Boble, sammen med kuikonet på Stratos, gir et visst nivå av differensiering.

I vurderingen av emballasjene til Stratos og Boble finnes det designlikheter som kan forventes gitt at de er i samme produktkategori og skal kommunisere lignende produkter. Men de visuelle forskjellene i fargevalg, typografi og tilleggsbilder tilsier at hvert merke har opprettholdt en ulik merkeidentitet. Selv om det er en overflatelikhet, hovedsakelig fordi begge produktene har bobler som en sentral del av sin visuelle kommunikasjon, synes de å formidle forskjellige merkepersonligheter gjennom deres emballasjedesign.

Derfor mener jeg at Nidar har en dårlig sak.