Antall konflikter i verden øker, og demokratiet er truet som styreform.  Men på fredag slår det ut i full blomst her i annerledeslandet hvor barnetog og ikke militærparader er normen på nasjonaldagen. Norge blir sett på som en fredsnasjon og Oslo er fredsprisens hjemby – dette vil Norge og Oslo gjøre lurt i å utnytte bedre.

Demokratientusiasme er kanskje verdens viktigste USP om dagen, spesielt i et år hvor halvparten av verdens befolkning går til valgurnene. Fredsprisvinner og journalist Maria Ressa har lenge pekt på 2024 som året hvor demokratiet står eller faller.

Oslo har mye å skilte med som fredsby utover å være vertskap for fredsprisvinnerne: byen er hovedstad for verdens mest velfungerende demokrati, huser verdens frieste redaksjoner og et vell av organisasjoner. Attpåtil er vi som bor her relativt lykkelige. Men ingen av disse fortrinnene ble nevnt da rapporten «Oslo: State of the city» ble lansert - et blikk på Oslos attraktivitet sett utenfra. Gjennom 800 KPIer kan vi lese om Oslos fortreffeligheter som bærekraftig transport, arkitektur og restauranttilbud - og tilkortkommenheter som kostnadsnivå, satsing på forskning, og et fall i grønn finans. Heller ikke den siste byrådsplattformen vier spalteplass til denne helt unike posisjonen Oslo har.

Man skulle tro at dette var viktige attributter i en verden som brenner når turister og utenlandsk arbeidskraft (som vi sårt trenger), skal bestemme seg for sin neste destinasjon/hjemby?

De dyktige folka i Oslo Business Region har vist interesse for Oslo som fredsby. Nå er det på tide at også kommunen og resten av byen omfavner dette. Fred og demokrati trenger oppmerksomhet og pleie for å overleve. En av de mange interessante funnene i rapporten handler nettopp om hvordan vi i Oslo ikke er flinke nok til å fremsnakke egen by.

I tillegg til 17. mai, er 10. desember en viktig dag for fleksing av våre demokratiske muskler. Verdens mest prestisjefylte pris, Nobels fredspris, deles ut i byen vår og Oslos innbyggere går igjen i tog. Hele verden ser til Oslo denne dagen. Dette er en anledning som bør markeres sterkere og mer samlende - en slags solidarisk vinterutgave av 17. mai! I en tid hvor forsvaret styrkes med 600 milliarder, er det også viktig å minne oss selv på at det beste forsvaret er det som aldri blir brukt.

Vi på Nobels Fredssenter skal gjøre vårt. Vi er godt i gang med vår flerårige satsing på dialog som demokratisk beredskap, og ønsker enda større engasjement fra byen når fredsprisvinnerne kommer på besøk.  En større utgave av Redd Barnas Fredsprisfest på Rådhusplassen er på trappene, og hvor gøy hadde det ikke vært om hele Oslo også hadde fått oppleve en gjenoppstått og mer tilgjengelig fredspriskonsert som i lineær-TVs storhetstid trakk verdens musikkelite til Norge?

Riktig god 17. mai – spar litt freds- og demokratientusiasme til resten av året også!