Torsdag kaller TV 2-sjef Olav Sandnes de ansatte i Bergen og Oslo inn til allmøte om kuttene og nedbemanningen i konsernet. Det skjer nesten fem måneder etter at Kampanje avslørte kuttplanene og Sandnes dagen etter varslet på allmøte at TV 2 må gjennomføre de største nedskjæringene i medieselskapets historie. Omstillingen og strategien har fått navnet «TV 2 i 2020».

På møtet i morgen vil Sandnes fortelle de TV 2-ansatte følgende: Han vil gå ut med tallet på ansatte som er overflødige, han vil tegne opp den nye TV 2-organisasjonen og han vil presentere grundigere det som blir den nye TV 2-ledelsen i det som er Norges største, kommersielle tv-kanal med en omsetning på nærmere fire milliarder kroner.

Det er derfor hevet over enhver tvil at torsdagens allmøte blir det mest dramatiske allmøtet i TV 2s snart 25-årige historie. For da blir det klart hvor mange av TV 2s nærmere 900 ansatte som skal bort, og etter det Kampanje både har grunn til å tro, og tidligere har skrevet, vil tallet bli langt høyere enn hva flere medier i onsdag kveld melder.

Må kutte 200 årsverk
Slik Kampanje kjenner mediebransjen og tilsvarende omstillingsprosesser i lignende tv- og aviskonsern, klarer nemlig ikke TV 2-sjef Olav T. Sandnes å gjennomføre en innsparingsprosess i størrelsesorden 350 millioner kroner uten å kutte nærmere 200 årsverk. Helt fra starten har derfor Kampanje antydet kutt i størrelsesorden 150-200 årsverk.  

Med en nedbemanning på nærmere 200 årsverk totalt betyr det at over 20 prosent av de nærmere 900 TV 2-ansatte blir overflødige når den nye strategien «TV 2 i 2020» iverksettes.

Kutt på rundt 20 prosent er også på linje med kuttene som nå gjøres i Polaris Media, Aftenposten og som tidligere har vært gjennomført i de konkurrerende tv-husene MTG og Discovery.

- Jeg har ingen kommentarer før vi har orientert våre ansatte på vårt allmøte i morgen, sier kommunikasjonssjef Jan-Petter Dahl i TV 2 til Kampanje onsdag.

Mange har tatt sluttpakker
I tillegg til de rundt 63 ansatte som allerede har fått innvilget sine søknader om sluttpakke, vil altså nesten ytterligere 150 bli rammet av omstillingen som skal sikre TV 2 en lønnsom og mer effektiv organisasjon i fremtiden.

Flere kilder Kampanje har vært i kontakt med de siste månedene, har også ment at det vil være umulig å kutte 350 millioner kroner uten å redusere antallet årsverk betydelig.

Det er usikkert hva som blir neste steg i TV 2s nedbemanningsprosess, men det som er klart er at kanalen fortsatt ønsker å komme i mål med frivillige løsninger. I slutten av juni, da første søknadsfrist for sluttpakker i TV 2 gikk ut, sa organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah Willand til Kampanje at det var vanskelig å unngå nedbemanning til høsten. Nå sier hun dette:

- Vårt mål hele veien er å komme til flest mulig frivillige løsninger. Slik situasjonen er nå, vil vi fortsatt ha en overtallighet i TV 2, men vi vil jobbe alt vi kan, i dialog med tillitsvalgte, for å unngå oppsigelser, sier Willand.

Les mer: TV 2: - Klarer ikke å unngå nedbemanning

«Blodig», «trist» og «vondt»
Mange i TV 2 har opplevd nedbemanningen i konsernet som svært belastende. Kampanje og andre medier har man fått servert adjektiver som «blodig», «trist» og «vondt» som en beskrivelse på det som nå skjer i TV 2.

- Det er har vært en vond ventetid, den har en pris den også, sa klubbleder Henrikke Helland i TV 2 til Kampanje forrige uke.

Les også: - Det har vært en vond ventetid

Les også: 63 sluttpakker i TV 2 - flere må gå

Etter det Kampanje har grunn til å tro, vil kuttene nødvendigvis måtte ramme hardt i de store programavdelingene for nyheter, sport og underholdning.

Ny TV 2-modell
I tillegg til kuttene, vil TV 2-sjef Olav Sandnes, nyhets- og sportsredaktør Jan Ove Årsæther og HR- og kommunikasjonssjef Sarah Willand torsdag fortelle om hvordan TV 2 best skal organisere seg i fremtiden.

Hvordan denne organiseringen kommer til å se ut, er ikke kjent og TV 2-ledelsen har holdt kortene tett til brystet. Det eneste som er sikkert, er at TV 2 kommer til å satse stadig mer på sin strømmetjeneste TV 2 Sumo. For denne tjenesten har Sandnes har et ambisiøst mål om tredoble antall abonnenter og gjøre nett-tv-satsingen til kanskje det viktigste TV 2-produktet i 2020. Kanalen har allerede god fart i satsingen på dette produktet og økte antallet kunder og omsetningen i TV 2 Sumo i fjor med rundt 30 prosent. Omsetningen for TV 2 Sumo nærmer seg rundt 500 millioner kroner. I tillegg henter TV 2 ut rundt 1,5 milliarder kroner i distribusjonsinntekter og rundt to milliarder kroner i reklame.

Strategien «TV 2 i 2020» innebærer dermed at reklame ikke blir det største inntektsbenet til TV 2 i fremtiden. Dermed må kanalen organisere seg på en helt ny måte.

Store endringer i TV 2-ledelsen
Til slutt kommer TV 2-sjef Olav T. Sandnes til å presentere og orientere grundigere om det som blir den fremtidige ledelsen i TV 2. TV 2-sjef Olav Sandnes har siden han ble TV 2-sjef ved starten på 2015 gjort flere endringer i ledelsen. De som har forsvunnet ut av ledelsen av ulike grunner er; kanaldirektør Trond Kvernstrøm, kommunikasjonsdirektør Rune Indrøy, teknikk- og distributørdirektør Øivind Johannesen, HR-direktør Ann Kristin Søreid og økonomisjef Maria Borch Helsengreen.

De som har kommet inn er; HR- og kommunikasjonsdirektør Sarah Willand og Trygve Rønningen, som starter opp i løpet av året. Det liten tvil om at Rønningen får en helt sentral rolle i stillingen som kanaldirektør og publisher.

- Mitt publiseringsansvar handler om strategisk planlegging av sendeskjemaene, og bestillingen av tv-programmer. Det er andre som skal ha redaktøransvaret for selve produksjonen av programmene, sa Trygve Rønningen nylig til Kampanje.

Med mindre det skulle dukke opp noen overraskelser i morgen, vil den nye ledelsen i tillegg til Olav Sandnes bestå av Sarah WillandTrygve Rønningen, Kjetil NilsenBjørn Gunnar Rosvoll og Jan Ove Årsæther.

Svakere utvikling
Det er også grunn til å tro at TV 2-sjef Olav T. Sandnes vil informere de ansatte om den dårlige økonomiske utviklingen i tv-konsernet. Kampanje har tidligere skrevet at TV 2 hittil i år ligger an til et underskudd på 40-50 millioner kroner. TV 2-ledelsens prognose for året var et nullresultat, men sviktende inntekter - både på lineær-tv og digitalt - har forverret situasjonen.

Fortsetter denne trenden i andre halvår, kan underskuddet bli enda større. Den svake økonomiske utviklingen har etter det Kampanje forstår ført til at TV 2-ledelsen ønsker å framskynde kuttene og nedbemanningen.

Les også: Amper stemning og frykt for outsourcing blant TV 2-ansatte

Les mer: Skjebnedag for TV 2-ansatte: - Det viktigste allmøtet noensinne