Per Magne Jensen har slått seg opp på teksting og dubbing av tv-serier og filmer med selskapet Biovisjon, og har hatt TV 2 som største kunde. I 2015 kom beskjeden om at TV 2 ikke ville bruke et eksternt selskap til å tekste tv-programmene sine, men i stedet gi jobben til Screen Media, som de eier selv.

Nå er regnskapet til Biovisjon for 2016 klart, og det viser at 60 prosent av omsetningen forsvant ut med TV 2.

- På linje med forventningene
Biovisjon omsatte for 17,7 millioner kroner i 2016, ned fra 42,9 millioner kroner i 2015, som var et toppår for selskapet.

Resultatet ble et underskudd på 601.000 kroner, mot et overskudd på 11,4 millioner kroner året før.

- TV 2 insourcet vår leveranse med virkning fra 2016. Sånn sett er resultatet på linje med det vi kunne forvente, sier administrerende direktør Per Magne Jensen til Kampanje.

- Det betyr at dere tidligere har fått 60 prosent av omsetningen fra TV 2?

- Ja, og kanskje mer enn det også. Nå har vi lagt om kursen og ønsker å tilpasse oss et helt nytt produksjonsmarked der annonsørene vil spille en mye større rolle og digital distribusjon blir viktigere.

- Har dere også måtte nedbemanne?

- Vi har nedbemannet og holder på å utvikle en komplett ny fasilitet med flere studioer med mulighet for publikum og live-avvikling.

Det er i dag åtte ansatte i Bio-Visjon.

- De fleste som måtte gå var frilansere.

Regner med nytt underskudd
Fremover er det tv-produksjon, og ikke teksting og dubbing, som skal stå for den største omsetningen til selskapet. Bio-Visjon har som teknikkleverandør allerede jobbet med tv-produksjoner som Gullsnutten på NRK3 og TVNorge-programmet «Lost in Time» for The Future Group og Fremantle.

- Klarer dere å dekke inn omsetningen dere har tapt?

- Vi har en treårssatsing nå, og da er vi forhåpentligvis tilbake i en sunn økonomi.

Jensen regner med et nytt underskudd i år som følge av større investeringer i selskapet.

Eier Nordic Screens
I tillegg til å drive Bio-Visjon, er Jensen også største eier i YouTube-nettverket Nordic Screens, som driver med kommersialisering av YouTube-profiler. Selskapene deler på studio- og produksjonsfasiliteter.

- Vi har et samarbeid og tror at Nordic Screens er et selskap som fremover kan vokse og gi business. Vi tror at verden vil se litt annerledes ut fremover i form av annonsørfinansiert innhold, og Nordic Screens med sitt multikanalnettverk har en interessant posisjon.

Satser på YouTube-stjerner:

Per Magne Jensen (til høyre) er største eier i YouTube-nettverket Nordic Screens, som drives av Nils Ketil Andresen (til venstre). Foto: Biovisjon.