Medietilsynet presenterer i dag målinger gjort av Kantar Media som viser at den daglige lyttingen fra oktober i fjor til oktober i år har hatt en nedgang fra 87 til 77 minutter. 

Nedgangen for de nasjonale kanalene samlet sett er mer markant enn tidligere.

- Det er derfor grunn til å tro at den økte nedgangen i samlet radiolytting i 2017 henger sammen med radioskiftet som er gjennomført i store deler av landet, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet, i en pressemelding.

Medietilsynet skriver videre at fallet i radiolyttingen har vært forventet. Kantar Media har i sin statusrapport for radiolytting for tredje kvartal i år uttalt at de antar at avstanden fra 2016 til 2017 vil være størst i fjerde kvartal, men at man kan forvente en økt vekst i radiolyttingen i løpet av 2018.

Det er NRK som har størst nedgang.

- Fordi NRK totalt sett har flest lyttere og også er den aktøren som har slukket sine FM-sendinger først i de fleste slukkeområdene, er det ikke overraskende at NRK har den største nedgangen, sier Velsand.

- Bauer Media har en liten lytteroppgang fra september til oktober, men forholdet mellom de ulike kanalgruppene må likevel sies å ha vært forholdsvis stabilt det siste året.

Fakta fra målingen:

  • Andelen som lytter til nasjonal radio synker fra 68 til 64 prosent fra 2016 til 2017.
  • Frafallet av lyttere øker gradvis gjennom slukkeåret. I oktober er nedgangen 6,1 prosentpoeng mot oktober i fjor.

  • Andelen som lytter til de tradisjonelle kanalene har sunket fra 66 til 54 prosent på tre år. Tilsvarende har andelen som lytter til de nye kanalene økt fra 14 til 27 prosent over samme periode.

  • NRK opplever størst nedgang av kanalgruppene med 8,8 prosentpoeng siste 12 måneder. P4-gruppen går ned 1,3 prosentpoeng samme periode, mens Bauer Media går opp 0,6 prosentpoeng.

  • Kilde: Medietilsynet.

- Det er grunn til å tro at den økte nedgangen i samlet radiolytting i 2017 henger sammen med radioskiftet som er gjennomført i store deler av landet, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.