Mens Schibsted-toppene gjør de siste forberedelsene til resultatpresentasjonen i Apotekergata - der konsernet kommer til å legge frem et brutto driftsresultat på 695 millioner kroner for fjorårets fjerde kvartal - er VG-sjefen Gard Steiro i Mumbai i India for å snakke om på den internasjonale mediekonferansen WAN-IFRA.

Der snakker VG-sjefen om den digitale transformasjonen. Samtidig viser Schibsteds ferske resultatrapport historiske omsetningstall for VG, der digitalomsetningen nå er større enn printomsetningen.

For første gang var den digitale omsetningen høyere enn omsetningen på print. Digitalomsetningen til VG i fjerde kvartal endte på 240 millioner kroner, mot 207 millioner kroner fra print. 

- Nei, jeg brukte ikke de tallene, men det burde jeg gjort. Jeg snakket mer om utfordringene, he he, sier Steiro til Kampanje.

Han sier det ikke vil være noen stor spådom å si at omsetningen digitalt i 2018 vil bli størst for første gang også på årsbasis neste år. I 2017 var digitalomsetningen på drøye 49 prosent i VG. Omsetningen totalt vokste med et par prosent til 1,74 milliarder kroner.

- Digitalt vokser og print faller så med mindre noe alvorlig galt skulle skje så er det sannsynlig, sier han.

Les mer: Råsterke digital-tall fra VG - overskuddet krymper for Schibsted-medier

Resultatfall i fjerde kvartal
Men der konserntallene til Schibsted viser at overskuddet øker og det med nesten 200 millioner kroner, faller VG-overskuddet i fjerdekvartal fra 85 til 76 millioner.

Ser en på hele året hadde VG et overskudd på 339 millioner kroner, opp fra 2016-overskuddet på 272 millioner kroner. 

- Resultat vokser på helåret, men faller i fjerde kvartal. Blir det trenden fremover?

- Fjerde kvartal var veldig dårlig på papirannonser, men det er fortsatt veldig sterk digital vekst. Så skal vi være klare over at vi møter et sterkere og sterkere kvartaler fremover. Dette er det femte eller sjette kvartalet med digital vekst og kommer ikke til å vokse like mye fremover. Jeg tror vi skal ha et realistisk syn på dette, sier Steiro.

Veksten digitalt har nemlig vært på mellom 20-25 prosent i VG og det er sterke prosenter å måle seg mot fremover.

- Men vi lykkes veldig godt i annonsemarkedet - til tross for konkurransen. Her er det mye som spiller inn; som gode prestasjoner blant selgerne som helhet, men også satsingen vår med partnerstudio bærer frukter. At vi gikk så tydelig inn her, gir resultater, sier Steiro.

- Vokser på brukerinntekter
Steiro tror også på vekst i abonnementstallene til det digitale produktet VG+ som i fjerde kvartal hadde 142 000 abonnenter.

- Det er en sterk vekst på brukerinntekter og vi investerte tungt i produktet i 2017. Det har gitt en veldig pen vekst i antallet abonnenter, sier Steiro.

Veksten i digitale abonnenter var en medvirkende årsak til at VGs digitalomsetning passerte printomsetningen og avisen har nå passert 100 millioner kroner i digitale brukerinntekter. 

Her ser du regnskapstallene til Schibsted for fjerdekvartal i 2017. Alle tall i MNOK.

Schibsted 2017 2016 Endring i prosent
Omsetning 4.455 4.059  + 9,7
Driftsresultat 479 295  + 62,3
Resultat før skatt 414 288  + 43,7