ESA opplyser torsdag at de har godkjent den nye tilskuddsordningen for norske medier som har et årlig budsjett på inntil 30 millioner kroner.

- Statsstøtte til medieutvikling kan fremme mangfold og en informert og åpen debatt i nyhetsmediene, sier ESA-president Bente Angell-Hansen i en kommentar.

Den nye mediestøtten skal være spesielt innrettet mot å fremme innovasjon og nyskaping i mindre lokalaviser. Den nye tilskuddsordningen kommer i tillegg til de øvrige støtteordningene for medier som allerede eksisterer.

Forslaget om den nye støtteordningen ble lagt fram i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 og sendt ut til høring i februar i år. Høringsfristen gikk ut i april og planen er at forskriften skal tre i kraft fra 1. juli i år.

Den nye mediestøtten skal foreløpig vare fram til 31. desember 2022. For inneværende år er det satt av 7 millioner kroner til ordningen.

(©NTB)