1. november er det slutt for redaksjonen til livstilssmagasinet Stella, som utkom for første gang i 2012. Tittelen skal derimot leve videre, melder Melk & Honning

Stella-redaktør Ida Halvorsen Kemp har inngått sluttavtale med Stella-eier, Bonnier, og er det eneste hele årsverket som slutter. I tillegg går et halvt årsverk fra redaksjonen til en annen stilling i Bonnier, og noen vikarer på utløpende konktrakter blir ikke fornyet, opplyser Bonnier til Kampanje.

- Jeg synes dette er utrolig leit og skulle gjerne jobbet med Stella mye lenger. Jeg synes magasinet er et bra innslag i den norske magasinfloraen; vi har representert noe litt annerledes, og den lille redaksjonen vår er veldig glad i produktet vi lager, så det er kjempetrist at vi ikke skal holde på lenger. Dessverre har vi slitt både med annonse- og løssalget i en tid. Jeg tror alle publikasjoner har et stykke igjen å gå før vi helt knekker koden på hvordan vi skal drive et printmagasin i dag, sier Kemp til Melk & Honning.

Stella utkom seks ganger i 2017, og hadde et opplag på 23.469 per utgivelse. Livsstilsmagasinet for unge urbane kvinner var en av opplagsvinnerne i kvinnesegmentet med en opplagsøkning på 7,4 prosent i 2017.

Magasinet er eid av mediakonsernet Bonnier. som tilbake i 2015 halverte antall Stella-utgivelser fra 12 til 6.

- Det vært krevende å oppnå lønnsomhet for printmagasiner, særlig de magasinene som har etablert seg i nyere tid. Vi har dessverre ikke klart å selge nok magasiner og annonser som gjør at vi kan fortsette som i dag, forteller administrerende direktør ved Bonnier, Trond Juliussen, til Melk & Honning.

Fra neste år vil Stella bli produsert av en såkalt spinoff-redaksjon, men det vil ikke være noen som jobber eksklusivt med magasinet. Magasinet skal da ha to utgaver.

Mediakonsernet Bonnier hadde i 2017 en omsetning på litt over 89 millioner kroner og et resultat før skatt på nesten 4 millioner kroner. I 2016 hadde de en omsetning på litt i overkant av 107 millioner kroner, og et resultat før skatt på seks millioner kroner.