Stort sett alle reklamekanaler har hatt en bratt start på reklameåret 2019. I sterk kontrast til markedstrendene øker imidlertid Radio Metro sin omsetning med 50,5% i årets to første måneder, noe som er omtalt i gårsdagens artikkel i Kampanje

I artikkelen utfordrer Arne-Inge Christophersen oss på å gå inn i den nye PPM-undersøkelsen fra Nielsen. Dette må til hvis vi virkelig mener alvor, sier han.

Arne-Inge Christophersen er ikke alene om å ønske Radio Metro inn i PPM-undersøkelsen. Vi får stadig spørsmål fra mediebyråene om det samme. Selgerne i Radio Metro stiller med et stort handicap når de nasjonale radiokronene skal fordeles på de forskjellige markedsaktørene. Vi gjorde derfor et helhjertet forsøk på å komme oss inn i PPM-undersøkelsen for inneværende år.

Dessverre viste dette seg å være lettere sagt enn gjort…

P4 og Radio Norge er bukken som passer havresekken
PPM-undersøkelsen eies av våre argeste konkurrenter og det er vanskelig å se hvorfor de skulle ønske vår deltagelse her. Det vil utelukkende føre til at det blir enda flere aktører som må dele på en stadig mindre kake. Dette ble tydeliggjort da vi i fjor gikk gjennom en lenger prosess for å motta et tilbud på deltagelse i PPM-undersøkelsen for 2019. Antall mailer frem og tilbake, og lengden på svartiden mellom hver mail, mer enn antydet at motparten brukte mye tid på interne diskusjoner for hvordan de skulle håndtere vår henvendelse.

Slik status er per i dag har vi fortsatt ikke mottatt noe konkret pristilbud på deltagelse i PPM-undersøkelsen. Isteden ble vi servert en konfidensialitetsavtale som vi måtte skrive under på før vi kunne få tilbud. Vedlagte sitat er hentet fra denne avtalen:

«Dersom Metro AS ikke etterlever kravene om taushetsplikt skal Metro AS dekke Styringsgruppens medlemmers samt Nielsen Media Research AS`s tap ved slik overtredelse, men skal aldri betale mindre enn 300 000.- kr i erstatning uansett om tap kan påvises eller ikke.»

Slik konfidensialitetsavtalen er formulert risikerer Radio Metro altså å stå erstatningsansvarlig med et betydelig beløp, dersom motparten føler eller mener at vi ikke etterlever taushetsplikten vår, helt uavhengig av om dette kan bevises. En slik avtale kan vi selvsagt ikke skrive under på, og jeg tviler sterkt på om NRK, P4 og Radio Norge hadde skrevet under på tilsvarende dersom rollene var reversert.

Prisen for deltagelse i fjorårets PPM-undersøkelse var i størrelsesorden 4,5 millioner per år. Vi har fått muntlig beskjed om at prisen for inneværende år er betydelig høyere. Jeg gjetter derfor på at prisen for 3. part er rundt 6 millioner i 2019.

Radio Metro skulle gjerne vært med i PPM-undersøkelsen, men vi blir effektivt stoppet av våre konkurrenter. Ikke bare blir vi servert en konfidensialitetsavtale det er umulig å skrive under på, men prisen for 3. parts deltagelse er så høy at et selskap på vår størrelse er nødt til å takke nei til denne muligheten. Arne-Inge Christophersen har nemlig helt rett. Radio Metros omsetning er som peanøtter å regne i forhold til P4 og Bauer, og vi har derfor rett og slett ikke råd til å være med i PPM-undersøkelsen.