Om snaue to uker går høringsfristen ut for det nye lovforslaget fra regjeringen som tar sikte på å totalforby bettingreklame også på kanaler som sender fra utlandet. Dersom forslaget vedtas vil tv-distributører som formidler disse kanalene til norske tv-seere bli holdt ansvarlige for lovbruddet.

Tv-bransjen anslår at reklameinntekter på mellom 500 og 600 millioner kroner står i spill og Discovery og Nent Group advarer mot en kraftig reduksjon i antall norske tv-produksjoner.

Les mer: - Tv-kanaler som TV3, Viasat 4, TV6, Max, Vox, Fem og Eurosport kan forsvinne

Nå forsøker de to tv-selskapene å komme regjeringen i møte med et forslag til en ny plattform for regulering av spillreklamen på disse kanalene. Discovery og Nent foreslår blant annet å trappe ned spillreklame for casino-spill til 25 prosent i 2022. I dag utgjør denne kategorien 50 prosent av volimet.

De foreslår også å opprette en egen selvdømmeordning som skal håndheve regelverket.

- Vi har tatt dette initiativet fordi vi ønsker å bidra til å finne en løsning som både tar hensyn til de mest sårbare spillerne og ansvarlighetsprinsippet i den norske spillpolitikken, og som samtidig stimulerer til fortsatt investering i norsk innhold, sier kommunikasjonsdirektør Espen Skoland i Discovery Networks Norge.

Discovery og Nent har gått sammen om å lage plattformen.

- Forslaget vi har presentert for Kulturdepartementet er helt på linje med Norsk Tippings føringer når det kommer til ansvarlig spillmarkedsføring. Det imøtekommer dermed hovedformålet med lovendringen, som er å ta hensyn til de mest sårbare spillerne. Samtidig blir det et tiltak som retter seg mot oss og spillbransjen og ikke distributørene, som ikke skal være nødt til å gjøre grep knyttet til vårt innhold, sier han.

Slik ser den foreslåtte plattformen ut:

 • TV-reklamen må ikke rette seg mot personer under 18 år.
 • TV-reklamen må ikke være villedende eller utilstrekkelig veiledende. 
 • TV-reklamen må ikke oppfordre spillere til å dekke tap fra spill gjennom nye spill.
 • TV-reklamen skal ikke inneholde informasjon om bonuser, velkomstgaver eller andre finansielle incentiver for å starte, gjenoppta eller fortsette spilling.
 • TV-reklamen må inneholde riktig informasjon om gevinstmulighet.
 • TV-reklamen må ikke bruke personer under 18 år i markedsføringen.
 • TV-reklamen må inneholde aldersgrensemerking på spillene det annonseres for.
 • TV-reklamen må ikke gi inntrykk av at spill løser finansielle eller sosiale problemer, eller gir sosial suksess eller anerkjennelse.
 • TV-reklame for casino-spill skal trappes ned. Pr. i dag utgjør denne kategorien av spillreklame rundt 50 prosent av reklamevolumet. I 2020 vil volumet reduseres til maksimalt 40 prosent, i 2021 til 30 prosent og i 2022 til 25 prosent.
 • TV-reklamen må være merket med ansvarlig spillbudskap.
 • Kringkasterne som deltar i selvreguleringen forplikter seg til årlig å sette av 5 prosent av forrige års omsetning (bruttoverdi) på annonser for utenlandske pengespill til markedsføring av og for organisasjoner som jobber mot forebygging av spillavhengighet. Reklamen vil fordeles utover året.