Saken er oppdatert med kommentarer fra klubbleder Jo T. Gaare i Morgenbladet og sjefredaktør Anna B. Jenssen.

NHST-eide Morgenbladet skal kutte åtte millioner kroner, og seks av dem skal kuttes i personalbudsjettet. De ansatte ble informert om kuttene på et allmøte tirsdag morgen, skriver Dagens Næringsliv.

- Akkurat som mange andre mediehus opplever vi at må omstille oss til en digital hverdag, uten at de de digitale inntektene øker like mye. Det er en utfordrende situasjon, som vi må finne en løsing på. En del av løsningen er sluttpakketilbud til de redaksjonelt ansatte, sier sjefredaktør Anna B. Jenssen til DN.

Overfor Kampanje forteller sjefredaktøren at det er rundt 35 årsverk i Morgenbladet og at sluttpakketilbudet er gitt til fast ansatte i redaksjonen.

- Med seks millioner kroner i kutt på personalbudsjettet - så snakker vi vel seks-syv ansatte?

- Jeg ønsker ikke å kommentere antallet ansatte, sier Jenssen til Kampanje.

- Dere giret opp kraftig digitalt for et par år siden og hentet inn flere nye digitale stillinger, giret dere for fort opp?

- Vi er i en stor omstillingsprosess og ser at inntektene ikke kommer like fort som vi ønsker. Svaret er vel heller at vi ikke har giret om tidlig nok.

Klubbleder Jo T. Gaare i Morgenbladet forteller til Kampanje at det er kommet sterke reaksjoner på beskjeden fra ledelsen.

- Det er et sjokk for mange. Noen har skjønt at det ligger i løypa. Det er hoderisting og sinne, og oppgitthet over ledelsen. Vi er uenige i at vi trenger sluttpakker og uenige i tidspunktet det kommer på. Vi mener det burde blitt stoppet. Vi venter på en avklaring om mediestøtten, som ville ha reddet mange av arbeidsplassene som kanskje forsvinner, sier Gaare.

Han mener ledelsen i Morgenbladet driver med «ren gambling» med de ansatte.

- Vi risikerer å miste folk vi mener vi burde ha klart å beholde med ekstra mediestøtte. Vi er i en tid der vi trenger alle på jobb.

- Ledelsen begrunner kuttene med behov for omstilling. Har du forståelse for det?

- Vi er i en omstilling allerede for å bedre det digitale tilbudet og vi mener vi trenger alle på jobb for å klare den. Det er helt avgjørende.

- Har Morgenbladet kommer for sent i gang med den digitale satsingen?

- Nei, men vi har hatt et arbeidsmiljø i år som har vært urolig og preget av en personkonflikt i fjor, som også er kjent i media, som gjør at det har vært vanskelig å jobbe godt med den digitale omstillingen. Dette er ledelsen sitt ansvar. Vi ansatte jobber med det vi kan. Vi trenger alle folk på jobb for å få til den digitale overgangen.

Sluttpakketilbudet utløper 25. september. Det er usikkert hvordan de neste ukene blir, ifølge Gaare.

- Det er vanskelig å si. Vi må bare fordøye sjokket, samles og snakke sammen.

- Frykter du at det kan gå mot oppsigelser?

- Ja, det er vanlig at det ligger i løpya hvis man ikke kommer i land med sluttpakker.

- Hvordan vurderer du sluttpakketilbudet?

- Klubbstyret har jobbet med ledelsen om å få dem best mulig. Vi opplever at vi fikk bedret utgangspunktet i hvert fall.