Kampanje har fått innsyn i et skriv sendt fra advokatkontoret Nordhus og Aarø til Oslo Byfogdembete. Der kommer det frem at rettsmøtet mellom Resett og den såkalte IS-kvinnens advokat Nils Christian Nordhus, som var planlagt å finne sted førstkommende mandag, blir avlyst. 

«[Kvinnens navn] og personopplysninger er nå tilgjengelig for alle som følge av Resett AS sin publisering, og vi har ikke sikringsgrunn i behold», heter det i skrivet fra advokatkontoret. 

Tirsdag ble det kjent at IS-kvinnen ville gå rettens vei for å forby nettstedet fra å publisere navnet hennes. I begjæringen om midlertidig forføyning legges det stor vekt på barnas rett til personvern. 

Kampanje har vært i kontakt med advokatkontoret Nordhus og Aarø. De ønsker ikke å kommentere saken. 

- Vi tar frafallet til etterretning og tenker forså vidt at det var en fornuftig avgjørelse å trekke stevningen, sier redaksjonssjef Lars Akerhaug i Resett til Kampanje.

- Jeg forstår det slik at de mener skaden allerede har skjedd. Ellers har jeg vært helt klar på at dette er en vanskelig sak, der det har vært ulike avveininger, men at vi mener vi gjorde det riktige ved å identifisere, sier han. 

- Kommer dere til å fortsette å identfisere kvinnen ved navn i saker dere skriver i fremtiden? 

- Det vil nok variere fra sak til sak. Vi kommer nok til å identifisere henne i noen saker, men det er ikke gitt at det vil skje i alle. 

Akerhaug avslutter med å si at han er «glad og tilfreds»: 

- For at vi har fått prinsipell støtte fra personer som ofte kritiserer oss. Det er flott at flere har sett behovet for tenke prinsipielt, det er et sunnhetstegn.

Les også: Derfor identifiserer ikke pressen IS-kvinnen: - Handler ikke om å beskytte fremmedkrigerne