NJ og MBL har besluttet å utsette årets tariffoppgjør som etter planen skulle startet 28. april. Dette har sammenheng med den akutte forverringen av samfunnssituasjonen knyttet til utbruddet av koronaviruset i Norge. Det kommer frem i en melding fra MBL og NJ, partene har sendt ut i fellesskap. 

Det betyr at dagens tariffavtaler fortsatt gjelder. Med mindre partene blir enige om noe annet, videreføres gjeldende avtaler frem til 21. august 2020. 

- Ny dato for lønnsoppgjøret mellom MBL og NJ er foreløpig ikke fastsatt. Lokale forhandlinger utstår til de sentrale forhandlingene er gjennomført, heter det i brevet. 

Til Kampanje sier NJ-leder Hege Iren Frantzen følgende etter at også NJ og MBL som resten av Norge med de store arbeidstager- og arbeidsgiverforeningene som LO og NHO også har valgt å utsette. 

- I og med at Norsk Journalistlag er en uavhengig fagforening og ikke er med i en annen hovedorganisasjon må alle avgjørelser om for eksempel utsettelse avtales direkte mellom oss og vår motpart og det har vi nå gjort. Det er det samme som hovedorganisasjonene har gjort, så. det er ikke så oppsiktsvekkende at vi utsetter, sier Frantzen.  

- Vi har ikke avtalt noen dato for forhandlinger og vi vet jo heller ikke hvordan høsten vil bli, sier Frantzen.

Vanligvis går NJ i forhandlinger om lønn med mediebedriftene en måneds tid etter at frontfaget, Fellesforbundet og Norsk Industri, har forhandlet. Det vil si i april måned i en mer normalisert verden.

- Vi regner med at det blir en gang på høsten, sier Frantzen.

- Det blir et spesielt bakteppe for årets forhandlinger hvis det blir forhandlinger i det hele tatt?

- Det er et hovedoppgjør så det blir forhandlinger, men det er klart den informasjonen vi satt med før mars har blitt veldig annerledes nå enn det vi så for oss, sier hun.

Hun sier er «utrolig imponert» over den innsatsen og journalister legger ned for å sørge for at det norske folk får den informasjonen de trenger og i de ekstreme tidene der hele Norge er på en felles dugnad for å bekjempe koronaviruset, Samtidig har tiltakene rammet og lammet nesten hele næringslivet -

- Blir det mer moderate krav fra NJ i møte med mediebedriftene nå da?

- Det er altfor tidlig å si noe om nå. Vi må se på situasjonen og forberede forhandlingene til høsten slik vi forbereder enhver vanlig forhandling. Det er mange elementer som virker inn når vi skal vurdere hvilke krav vi skal stille, blant annet trenger vi å vite mer om hva medlemmene våre er opptatt av før vi vedtar våre krav, sier Frantzen. 

Også forhandlingene med Spekter og NRK utsettes til høsten.