Saken blir oppdatert.

Egmont Publishing offentliggjør i dag sine resultater for 2019 og de viser at overskudd før skatt krymper betydelig og det med hele 70 millioner kroner. Overskuddet før skatt faller fra 166 millioner kroner i 2018 til fjorårets 96,5 millioner kroner.

Toppsjef Nina Vesterby i Egmont Publishing kaller resultatet for «tilfredsstillende i et år med nedgang i printmarkedet, betydelige investeringer i nye satsningsområder og økte kostnader til omstilling.»

- Det er vanskelig å sammenligne resultatene med 2018, der vi gjennomførte salget av de deleide selskapene Nettavisen og My Kid med betydelige engangsinntekter, og fremdeles hadde utgivelsen av Pondus og Lunch, sier administrerende direktør Nina Vesterby, etter sitt første år som toppsjef for Egmont Publishing.

Fall i omsetning
Omsetningen i selskapet endte på 1,1 milliarder kroner om en tar med begge virksomhetene samlet i Egmont Publishing og Egmont Kids Media. Egmont hadde en blad- og magasinomsetning på 1,2 milliarder kroner i 2018 slik at omsetningsnedgangen endte på 106 millioner kroner. 

- Vårt løssalg- og annonsesalg har hatt en utvikling som er i tråd med det generelle markedsbildet, mens abonnementsporteføljen vår gjorde det bra i 2019 og hadde en nedgang på kun 2,7 prosent. Etter at vi mistet Pondus og Lunch har Kids lansert nye satsinger som oppveier noe for dette tapet og det er vi fornøyd med. Selv med nedgang i omsetning og driftsresultat har vi fortsatt god lønnsomhet og økonomisk handlingsrom for å satse, sier Vesterby.

Totalt har Egmont Publishing blitt 40 færre årsverk i løpet av 2019 og teller i dag en stab på 266 mennesker.

- Lagt ambisøse planer
Vesterby er offensiv med tanke på det nye året og fremtiden. I oktober 2019 presenterte Egmont Publishing sin nye strategi, og hvordan selskapet skal lykkes med å skape fremtidens medievirksomhet.

- Vi har lagt ambisiøse mål frem mot 2022. Gjennom å satse på våre merkevarer skal vi styrke vår posisjon som markedsleder innen print. Vi skal også videreutvikle og skape nye digitale forretningsmodeller bla. gjennom satsing på nisjer og brukerbetaling. Totalt skal dette doble våre digitale inntekter. I tillegg har vi hentet inn kompetanse for å vurdere mulighetene i helt nye vekstområder, der vi kan være en god eier og akselerator, slik vi er en god eier av Sempro og også MarkedsPartner, som vil kjøpte oss inn i 2019, sier Vesterby.

Her ser du tallene til Egmont Publishing i Norge. Alle tall i MNOK. 

Egmont Publishing 2019 2018 Endring i %
Omsetning 1.093,18 1.199,6 - 8,8
Driftsresultat 86,8 121,6 - 28,6
Resultat før skatt 96,4 166,0 - 41,9

Omsetningen i selskapet endte på 1,1 milliarder kroner om en tar med begge virksomhetene samlet i Egmont Publishing og Egmont Kids Media. Egmont hadde en blad- og magasinomsetning på 1,2 milliarder kroner i 2018.