Det internasjonale rubrikkselskapet Adevinta legger tirsdag morgen frem sine tall for første kvartal, og den ferske resultatrapporten viser at det Schibsted-eide selskapet er preget av koronaviruset. Selskapet har store virksomheter i markeder som Frankrike, Spania, Italia og Brasil. 

Ifølge kvartalsrapporten økte omsetningen med snaue ni prosent i kvartalet til 188 millioner euro. men selskapet skriver at inntektene er «hardt rammet av Covid-19 i mars». Ser man bort fra oppkjøpet av L’Argus på slutten av fjoråret var ikke veksten på mer enn to prosent.

- Kraftig brems i mars
Selskapet skriver i sin kvartalsrapport at starten på året var solid, men bremsene er nå helt klart tydelig på hva gjelder omsetningen. Da Adevinta avsluttet 2020 var veksten i omsetningen på hele 16 prosent. 

- Vi hadde en bra januar og februar, men så er det klart at det er en kraftig brems i mars. Det tror jeg gjelder både oss og alle andre, sier konsernsjef Rolv Erik Ryssdal i Adevinta til Kampanje tirsdag morgen. 

I børsmeldingen til Adevinta kommer det tydelig frem at det store skiftet kom i mars måned.

- Covid-19-pandemien har endret alle våre virksomhetsområder dramatisk i mars. Trafikken falt med så mye som 40–50 prosent i noen land. Som et resultat av det, viste inntektene begrenset vekst i første kvartal, sier Ryssdal i meldingen.

- Vanskelig å forutse
Selskapet regner med at det verste vil komme i andre kvartal.

- På kort sikt vil økonomiske resultater påvirkes negativt, men det er for tidlig å forutse den fulle innvirkningen Covid-19 vil ha på virksomheten, skriver Adevinta.

- Hvor lenge vil det vare før Adevinta er tilbake til normalen? 

- Vi håper og tror vi er tilbake mot slutten av året, men det er vanskelig å forutse når vi er fullt tilbake, sier Ryssdal.

Nedgangen i den såkalte displayannonseringen var på fem prosent for årets første kvartal og her var særlig Italia hardt rammet. På slutten av fjoråret var veksten i displaymarkedet på henholdsvis tre prosent i tredje kvartal og fem prosent i fjerde kvartal. 

Svakere resultater
Fallet i omsetning og oppkjøpet av konkurrenten l'Argus i Frankrike presser resultatmarginen til Adevinta som faller med med nesten seks prosentpoeng fra 29 til 23 prosent. 

Driftsoverskuddet falt dermed fra snaue 50 millioner euro i første kvartal i 2020 til årets 42,6 millioner euro, inklusive alle selskapene Adevinta driver i fellesskal med partnere (joint ventures). 

- Vi har dratt ned på kostnader og gjort det vi kan, fortsetter Ryssdal. 

Han vil ikke tallfeste hvor store sparetiltakene er.

- Men vi fryser en del på markedsføringen også har vi en ansettelsestopp. Samtidig fortsetter vi å utvikle tjenestene våre for fullt, sier Ryssdal. 

Måtte permittere
I går kunne Kampanje skrive at heller ikke Adevinta slipper unna permitteringer og det i størrelsesorden noen titalls. 

Les også: Schibsted-selskap må permittere ansatte

- Det er noen folk på deltid og særlig innenfor salg, sier Ryssdal.

- Kan det bli  snakk om nedbemanninger?

- Vi har ikke planer om det, men samtidig må vi bare se hvordan situasjonen utvikler seg, sier Ryssdal. 

Overskuddet før skatt endte med et stygt minus på nesten 25 millioner euro før skatt som skyldes en stor valutaeffekt, skriver selskapet i sin rapport.

Her ser du alle tallene til Adevinta for årets første kvartal. Alle tall i MEUR. 

Adevinta 2020 2019 Endring i %
Omsetning 174,5 160,2 + 8,9
Driftsresultat 25,7 37,0 - 11,3
Resultat før skatt - 24,9 36,8