NRK legger i dag frem årsregnskapet for 2019, som var det siste året med lisensinntekter. Det vi ser et negativt resultat på 206 millioner kroner.

Det negative resultatet skyldes ifølge NRK ekstraordinære kostnader knyttet til avvikling av NRKs lisensavdeling og nedbemanning av nærmere 100 ansatte ved avdelingen.

- Dette har belastet regnskapet dels i form av avsetninger til tap på utestående krav, dels i form av avsetninger til sluttvederlag og andre avviklingskostnader, sier NRKs fungerende økonomidirektør, Ole André Hansen i en pressemelding.

NRK hadde også kostnader knyttet til salget av Marienlyst-tomten i fjor.

- Prosjektet gikk fra å utrede mulighetene for flytting, til å kunne starte det konkrete arbeidet med salg av Marienlyst og søk etter tomt for et nytt hovedkontor. Ekstraordinære kostnader knyttet til forberedelser for salg av Marienlyst og kjøp av ny tomt er belastet regnskapet. NRKs ordinære virksomhet var i henhold til plan for 2019, sier Hansen.

Årsrapporten og årsregnskapet skal behandles i NRKs generalforsamling i juni.