Bauer Media, som blant annet eier Radio Norge, Vinyl og Radio1, fikk ikke støtte i koronakrisepakken. Nå truer de med å trekke seg helt ut av Norge.

– Jeg fikk sjokk på fredag da myndighetene la fram krisepakken etter korona og ser at de har lagt inn en setning som ekskluderer oss fra å motta støtte. Det er svært alvorlig for oss, sier administrerende direktør Jim Receveur til Medier24.

Kontantstøtteordningen satte som krav at selskaper ikke hadde gått i minus i 2019 – dermed var ikke Bauer kvalifisert for den. På grunn av den økonomiske situasjonen er de heller ikke kvalifisert til de statlige garanti- og låneordningene som er innført. Utkastet til mediestøtteordningen gir heller ikke støtte til Bauer Media, på grunn av at selskapet allerede har gjort kostnadskutt på 30 millioner kroner, som får effekt i år.

– Fjern den ene ekskluderende setningen i teksten som kom på fredag. Hvis ikke, må jeg gå til styret og anbefale å legge ned operasjonen i Norge, sier Receveur.

Bauer Media er et tysk konsern, som eier åtte radiokanaler i Norge, hvorav de mest kjente er Radio Norge og Radio1. Selskapet opererer i 13 land verden over, og eier mer enn 600 magasiner og tidsskrifter, samt over 100 radio- og TV-stasjoner.