Medietilsynet har ansatt Anne Espelien (47) som medieanalytiker og Marte Høiby (39) som medieviter.

- Vi får stadig nye oppgaver innen analyse og mediemangfold, og er glade for å ha sikret oss to svært kvalifiserte medarbeidere, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet i en melding.

Medietilsynet jobber for å fremme mediemangfold og styrke befolkningens kritiske medieforståelse og har de siste årene bygget opp en ny avdeling med ansvar for innsikt og analyse, som nå styrkes ytterligere.

- Vi har søkt etter kandidater med veldig spesifikk kompetanse på et høyt nivå, og jeg er svært glad for at både Espelien og Høiby har takket ja til stillingene. De kommer til å bidra til å videreutvikle Medietilsynet som kompetansesenter på mediefeltet, sier avdelingsdirektør Kristine Meek.

Avdelingen som jobber med innsikt, analyse og kommunikasjon i Medietilsynet får 13 medarbeidere inkludert de to nye.

Espelien kommer fra stillingen som senior strategikonsulent i konsulentselskapet Igaidi, hvor hun har utarbeidet markeds- og konkurrentanalyser. Før det jobbet hun flere år i Menon Economics som partner og teamleder, der hun blant annet forsket på hvordan digitalisering har endret pengestrømmene til mediebedrifter.

- Jeg brenner for å skape innsikt basert på data og analyse. Digitalisering har ført til endringer i samfunnet som påvirker oss i stor grad. Jeg gleder meg til å få ta et videre dypdykk i konsekvensene dette har for dem som bruker mediene og mediebedriftene, sier Espelien.

Medietilsynet utfører større undersøkelser og analyser på blant annet barn og medier-feltet, mediebruk, kritisk medieforståelse og medieøkonomi.

Høiby kommer fra stillingen som forsker og universitetslektor ved Institutt for journalistikk og mediefag ved OsloMet, hvor hun også tok sin doktorgrad.

- I forskningen har jeg vært opptatt av journalisters arbeidsvilkår og av mediemangfold, og da jeg så denne stillingen fristet det å kunne jobbe med fagfeltet mitt mer operasjonelt, sier Høiby.