«Festen etter fasten – Id mubarak» var ifølge NRK selv den første direktesendte sendingen sentrert rundt en muslimsk høytid fra en vestlig allmennkringkaster. Sendingen har utløst en stor mengde henvendelser til Kringkastingsrådet. I bunken er det flest klager, men også mange roser programmet.

Nesten 430 av henvendelsene er klager på programmet, mens 172 av dem er positive.

- Jeg tror aldri rådet har mottatt så mange positive tilbakemeldinger på ett program, har spesialrådgiver Erik Skarrud ved Kringkastingsrådet tidligere uttalt til Kampanje.

Klagingen går primært på at NRK bruker sendetid på en muslimsk høytid. I en av klagene skrives det at programmet er «islamvennlig propaganda». En annen skriver at han er «mektig forbannet over at vi skal tvinges til å betale tv-lisens» til NRK, og at de bruker tid på å  «sende ut forskjellige program som omhandler islam». En tredje forlanger å få skattepengene sine tilbake, og krever at journalister i dette «muslimske bolet» ikke skal ha betalt mer enn 300.000 kroner i året. 

Les mer: Skal behandle NRKs id-sending – mottok over 400 klager på TV-festen

- Norske verdier
Prosjektleder Vivi Stenberg i underholdningsavdelingen i NRK avviste påstandene om at programmet er «et hån mot den norske folkesjelen», slik noen klagere har hevdet.

- Det enkle svaret her er at vi lagde et program av og med norske muslimer. Det er norske verdier. Det er en høytid hvor det er mye fokus på familiesamvær, ettertanke om egne privelegier og at man også tenker på dem som ikke har det så bra, sa hun til Kringkastingsrådet.

Hun fortalte også at deres redaksjonelle linje var ikke å gå inn i det teologiske aspektet ved høytiden. Hun kjenner seg ikke truffet i kritikken fra noen av klagerne om at programmet bidro til diskriminering og polarisering.

- Vi jobbet hardt med at dette ikke skulle oppleves som en diskriminerende sending, sa hun.

Takket NRK for sendingen
Stenberg er glad for de positive tilbakemeldingene programmet har fått, også utenfor henvendelsene til rådet. Programmet ble også hyllet av medlemmene i Kringkastingsrådet.

- Jeg vil først takke NRK for en fantastisk innsats selv i koronatider, også ved slike anledninger som id, svarte Bushra Ishaq, medlem i Kringkastingsrådet.

Hun fortalte at sendingen var en sterk opplevelse.

- Jeg med muslimsk bakgrunn, som er født og oppvokst i Norge, har en datter som er tredjegernerasjon blandingsbarn, jeg satt med tårer i øynene. For første gang følte jeg at noe som betyr noe for meg, er noe resten av samfunnet synes er bra, sa hun.

Hun mener flere av klagene bærer preg av en retorikk som ligner på en rasistiske tilnærming hvor mennesker av en annen bakgrunn enn majoriteten ikke blir tildelt verdighet.

- Når man gjør noe riktig, så møter man også motbør. Jeg håper man ser på summen av tilbakemeldingene man har fått i ulike medier, og ikke tenker mengden av de negative tilbakemeldingene er representative, sa hun.

- Ubehagelig
Sigvald Oppebøen Hansen
mener programmet viser at NRK tar allmennkringkasterrollen på alvor.

- I disse dager hvor hele verden står opp mot rasisme, så ble jeg trist og lei meg da jeg leste alel disse negative tilbakemeldingene som Kringkastingsrådet har fått. Men det er også gledelig å se de positive tilbakemeldingen som har kommet inn, sier han.

Rosen fortsatte med Tove Karoline Knutsen.

- Det som var så fint med dette programmet var at vi kjenner oss igjen i denne feiringen. Det er mat, samvær med familie, det er glede og underholdning. Mange av disse gjestene som var her, er folk som er i den norske offentligheten, og nå så vi dem i denne settingen. Det var utrolig flott, sa hun.

Vebjørn Selbekk reagerer på sin side på innholdet i en del av klagene.

- Det var ganske ubehagelig å gå gjennom en del av dette. Det gjør vi med et bakteppe der vi diskuterer rasisme og fremmedfrykt på en global arena. Noe av dette viser at vi absolutt har den typen problemer i Norge også, sa han.

Avviser berøringsangst
NRK fikk også spørsmål om hvorfor de valgte å unngå det teologiske aspektet i feiringen.

- Er det sånn at NRK i det hele vil unngå å gå inn i teologien? spurte nestleder Torgeir Uberg Nærland i Kringkastingsrådet.

Prosjektleder Vivi Stenberg avviser at de har berøringsangst for å gå inn i de religiøse aspektene.

- Vi holdt oss tro til å lage et underholdningsprogram på temaet, og da handlet det om mennesker og deres historier og tradisjoner rundt id-feiringen.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen sa avslutningsvis at han er glad for at programmet har nådd ut til publikum og at det har ført til debatt og samtaler.

- Dette var også en satsing som fikk frem mange talenter, både i NRK og i kulturlivet som vi normalt ikke ser så tydelig. Det var også fantastisk å se Rima og Amir i nye roller, sa han om programlederne.