Medietilsynet har ikke tatt ferie, og etter å ha påpekt brudd i allmennkringasteravtalen til TV 2 mandag, legger tilsynet i dag frem en rapport over økonomien i Avis-Norge. Den viser at det samlede driftsresultatet for norske aviser var på rundt 644 millioner kroner, en nedgang på 178 millioner kroner eller nesten 22 prosent fra 2018. Lønnsomheten til norske aviser er dermed på full retur. 

Les også: TV 2 får ikke full pott av staten - var for få på jobb i Bergen

Samlet går inntektene til norske aviser noe ned i 2019, men så lenge kostnadene er høyere enn i fjor går det utover lønnsomheten. Ett skudd for baugen er det også at de digitale inntektene ikke lenger vokser nok til å demme opp for fallet på papir. 

- Selv om de digitale inntektene øker, veier ikke det det opp for fallet i de papirbaserte inntektene, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Papiravisene er fortsatt viktig for mediehusene og står for over 70 prosent av inntektene, men disse inntektene gikk i fjor tilbake med nesten 350 millioner kroner. Ser en på de digitale inntektene alene, økte ikke de med mer enn ni prosent til 273 millioner kroner. Det var altså ikke nok til å kompensere for inntektsfallet på papir på nesten 350 millioner kroner.

- Her har vi et tilbakefall fra 2018, da de digitale inntektene til avisene økte mer enn inntektsfallet på papir, sier Velsand.

- For tidlig å slå fast korona-tapene
Dermed peker pilene feil vei for norske aviser i det de går inn i det krevende koronaåret 2020. Korona-situasjonen har ført til at annonseinntektene har falt betydelig for hele mediebransjen, og Medietilsynet venter at inntektsfallet til avisene kommer til å bli forsterket i løpet av 2020.

- Mange aviser rapporterer om ytterligere inntektsbortfall på grunn av korona-situasjonen, men det er for tidlig å slå fast hvor store tapene blir i 2020, sier Velsand.

Annonseinntektene til avisene falt med 238 millioner kroner, eller 5,4 prosent i løpet av 2019, og beløper seg nå til 4,1 milliarder kroner i 2019. Samtidig økte brukerinntektene med 170 millioner kroner, eller 2,5 prosent, til 6,9 milliarder kroner.

De siste fem årene har avisene mistet 1,3 milliarder kroner i driftsinntekter, det utgjør et inntektsbortfall på ti prosent. I samme periode har avisene redusert kostnadene med 1,2 milliarder kroner, eller ti prosent, viser den siste rapporten fra Medietilsynet om den økonomiske utviklingen i avisbransjen.

Les også: Facebook, Google og Snapchat vil ta over syv annonse-milliarder i 2020 i Norge

Måler avisøkonomien:

Medietilsynets leder, Mari Velsand, har sett på avisøkonomien her til lands. I en ny rapport kommer det frem at den har forverret seg. Foto: Medietilsynet.

- Google og Facebook er konkurrentene
Mediebedriftenes Landsforening (MBL) mener Medietilsynets økonomirapport for 2019 understreker behovet for fremtidsrettede virkemidler.

- Rapporten viser at situasjonen for mediehusene fremdeles er krevende, og at brukerinntektene vil bli enda viktigere fremover. Det er nødvendig å ha ressurser til journalistikken, og det er nødvendig med fremtidsrettede mediepolitiske virkemidler, sier administrerende direktør, Randi S. Øgrey.

MBL mener det er Google og Facebook som er de viktigste konkurrentene på det digitale annonsemarkedet og viser til tall der teknologigantene hadde 50 prosent høyere annonseinntekter enn hele avisbransjen hadde samlet for papir- og digitalutgaver.

I en prognose fra mediebyrået Dentsu som Kampanje omtalte tidligere i år kommer det frem at teknologigigantene Facebook, Google og Snapchat vil skuffe inn over syv milliarder annonsekroner neste år, opp fra 6,6 milliarder kroner i 2019.

Det vil i så fall bety en vekst på rundt åtte prosent. På fire år har de tre gigantene økt sin norske omsetning med over to milliarder kroner.

- Mediehusene er midt i et krevende 2020. Koronakrisen påfører dem store tap, samtidig som de opprettholder sin samfunnsviktige funksjon. De langsiktige virkningene for mediene kjenner vi ikke, sier Øgrey.