På fem år har NRK redusert antall redaksjonelle årsverk med 113, ifølge tall Journalisten har fått fra NRK.

- Man må forvente en reduksjon i bemanningen også i 2021, sier Olav Hypher, organisasjonsdirektør i NRK, til nettstedet.

Han påpeker at det har blitt 300 færre årsverk totalt i NRK i perioden 2015-2020, noe som betyr at bare én tredjedel av kuttene har kommet i redaksjonene.

NRK hadde i snitt 1899 redaksjonelle årsverk i 2020.

- Det er mange redaksjoner som opplever at de er presset, med tanke på den produksjonen de skal levere. Det er gjengs mange steder i NRK, sier Rolf Johansen, leder for Norsk Journalistlag i NRK (NRKJ),  til Journalisten.