Den relativt ferske kulturministeren, Anette Trettebergstuen (Ap) forteller at forbudet mot utenlandsk spillreklame på norske tv-skjermer vil være en prioriteringssak i hennes periode som øverste leder for Kulturdepartementet.

- Jeg er en sterk forkjemper for å fjerne reklame for ulovlige pengespill fra norske TV-skjermer. Loven er allerede trådt i kraft, og saken ligger nå hos Medietilsynet til behandling. Så er det sånn at Medietilsynet er et uavhengig tilsynsorgan, og jeg har full tillit til at Medietilsynet vil følge opp dette på en god måte, sier hun til Kampanje.

Fra og med 1. januar i år kan norske TV-distributører bli pålagt av Medietilsynet å stanse eller forhindre reklame for internasjonale bettingselskaper, men kun dersom det er teknisk mulig.

Det mener Medietilsynet at det er, og de har derfor sendt ut et varsel til norske TV-distributører om at de nå kan bli pålagt å stanse bettingreklamen som vises på Discoverys-kanaler i Norge.

Som Kampanje omtalte tidligere i dag, går et samlet lag av norske TV-distributører hardt ut mot Medietilsynets vurdering. De mener forbudet ikke er gjennomførbart, verken teknisk, juridisk eller kostnadsmessig.  

Les mer: TV-distributører slakter Medietilsynets betting-varsel: - Fortjener rettslig avklaring

- Hva tenker du om tilbakemeldingene fra distributørene?

- Aller helst skulle vi selvsagt sett at TV-selskapet hadde valgt å ikke sende slik reklame i utgangspunktet, og at distributørene dermed slapp å måtte gjennomføre slike tiltak. TV-selskapet Nent Group valgte for eksempel å slutte å sende reklame for pengespill som ikke har tillatelse i Norge etter at denne lovbestemmelsen trådte i kraft, noe jeg vil benytte anledningen til å berømme. Men dessverre er det ikke alle TV-selskaper som har tatt det samme ansvaret. Da må vi bruke de midlene vi kan for å få stanset dette, sier kulturministeren.

Når hun blir forelagt beregningene Kabel Norge har gjort, som viser at implementeringen i seg selv vil ta over tre år og koste 40 millioner kroner - i tillegg til 42 millioner kroner årlig i drift - mener Trettebergstuen det finnes en «enklere og langt billigere løsning».

- En enklere og langt billigere måte å hindre tilgangen til reklamen på, vil være å innta i avtalen med kringkasteren at det ikke skal sendes markedsføring for pengespill uten tillatelse i Norge, avslutter hun