Medietilsynet kom tirsdag morgen med sin evaluering av kompensasjonsordningen for kommersiell allmennkringkasting på TV.  I utredningen som er gjort på oppdrag for Kultur- og likestillingsdepartementet mener tilsynet at TV 2 har oppfylt avtalens målsetning om «å opprettholde mediemangfoldet, sikre en reell konkurrent til NRK og riksdekkende nyhetssendinger produsert og sendt utenfor Oslo».

Men Medietilsynets leder Mari Velsand etterlyser også noen nye kriterier knyttet til debatt og «smalere programmer».

- Vår vurdering er at avtalen ikke gir sterke nok insentiver til å produsere smale program, verken tematisk eller for ulike målgrupper. En viktig del av et allmennkringkasteroppdrag er å levere et variert norskspråklig tilbud, og å styrke mediemangfoldet ved å levere innhold som kommersielle aktører i markedet ikke leverer like mye av, sier Medietilsynets leder.

Kommunikasjonsdirektør Sarah Willand sier TV 2 har til hensikt å fortsette å være allmennkringkaster også etter at dagens avtale med staten løper ut i 2023.  

- TV 2 har vært kommersiell allmennkringkaster i snart 30 år, og det ønsker vi fortsatt å være. Avtalen og TV 2s sterke tilstedeværelse i Bergen har gitt store positive ringvirkninger, blant annet det unike miljøet som er skapt rundt Media City, sier Willand til Kampanje.

Hun sier videre at TV 2 er «veldig fornøyde med at rapporten konstaterer at avtalen fungerer etter formålet».

- Vi er opptatt av at en ny utlysning er fremtidsrettet, og sikrer at allmennkringkasteroppdraget har relevans i en ny mediehverdag. Rapporten fra Medietilsynet er omfattende, og gir et godt grunnlag for arbeidet med en ny utlysning. Men dette er bare første skritt, nå kal departementet behandle utredningen, uten at vi skal kommentere fortløpende på enkelte deler av utredningen, sier Willand.

- Hva tenker du rundt det Medietilsynet skriver om debattprogrammer og er det noe dere er åpne for å ta inn igjen i TV 2 i en eller annen form?

- Vi leverer ukentlige debattprogrammer på Nyhetskanalen, uavhengig av kravene i allmennkringkasteravtalen. Det viktige for oss vil være helheten og balansen i en ny utlysning, så det må vi ta stilling til når den endelige utlysningen foreligger, sier hun.

I tillegg har også Medietilsynet bitt seg merke i utfordringene som kommer til syne i distribusjonsmarkedet, der TV 2 og distributører som Telia, Telenor og nå sist Altibox har vært i brudd med konsekvens at millioner av TV-seere har mistet tilgangen til den statsstøttede allmennkringkasteren. I dagens avtale med staten er TV 2 blant annet pålagt å tilby hovedkanalen til minst 95 prosent av norske husstander og selv om konfliktene ikke er et direkte brudd med kravene i avtalen, mener Medietilsynet at en utredning av distribusjonsmarkedet er på sin plass.  

- Er TV 2 enig i at dekningsgradkravet «ikke er helt treffsikkert» og ser dere positivt på en slik utredning?

- Det grunnleggende problemet i TV-markedet er at over halvparten av forbrukerne ikke kan bytte leverandør. På nesten alle andre områder er det valgfrihet – forbrukerne kan bytte bank eller strømleverandør med et tastetrykk. På TV og bredbånd er kundene innelåst. MBL og Forbrukerrådet har løftet denne problemstillingen over tid, og vi håper at flere vil ta tak i dette, sier Willand.