Innlegget ble først publisert på Vårt Lands nettavis vl.no, og er gjengitt med tillatelse.

Hva er det første jeg gjør om morgenen? Jeg griper etter mobilen. Har verden gått under? Har jeg fått noen likes? Hva er oppslaget på vl.no?

Jeg har brukt nesten hele mitt yrkesliv på digital omstilling i pressen. Til tross for en langt fremskreden nettavhengighet, er fortsatt papiravisen en viktig del av min mediediett. Til frokosten er det papiravisen som gjelder. Det er en annen måte å lese på. Jeg konsumerer en del innhold jeg kanskje ikke hadde lest på nett.

Papiravisen er fortsatt en viktig informasjonskilde i samfunnet. Den leses mere og lenger, og den bygger vaner. Den utgjør også en stor del av norske mediebedrifters inntekter. Uten papiravisene hadde norske nettaviser vært langt dårligere, for papirutgaven finansier mye av innholdet nettavisene bruker, og omvendt. Norske aviser står på to bein, papir og nett, og de færreste er sterke nok i 2022 til å så stå på det digitale beinet alene.

På et par måneder har papiravisens død rykket flere år nærmere. Den vil fortsatt være med oss i mange år til, men den nærmer seg deltidspensjonering mange steder. Den økonomiske situasjonen har sendt prisene på avispapir i været. Selv om papiropplaget går ned, opplever mange aviser at utgiftene til å få avisa hjem til leserne går opp. Avisbudene får ikke kortere ruter å traske selv om flere av abonnentene blir digitale. Mange lokalaviser kutter nå ut papirutgaven flere dager i uka. Og det er disse avisenes bud som bærer Vårt Land hjem til abonnentene. Om få år vil det neppe være mulig for oss å ha papiravis seks dager i uka i store deler av landet.

Dette møter Vårt Land på to måter. Vi investerer fortsatt i papiravisen, for mange vil ha den, og den gir inntekter og slagkraft. Vi har investert i ny teknologi for papiravisen, nytt innhold, og inngått samarbeidsavtaler for å styrke den. Vi har også lansert en lydavis, for lesere som ser dårlig, eller av andre årsaker ønsker å få avisen lest opp.

Samtidig må vi se i øynene hvilken vei det går. Papiravisens gullalder ligger bak oss, ikke foran oss. Derfor satser vi også digitalt. Abonnenter som får papiravisen seks dager i uka utgjør i dag et mindretall av Vårt Lands abonnenter. De fleste har oss bare digitalt, eller på papir bare i helgene.

I en krisetid for avisbransjen leverer regjeringen forverringer for pressen.

Digitaliseringen av norsk presse handler ikke om å berge avisene. Det er ikke et spørsmål om å redde bedrifter eller arbeidsplasser. Det norske avisredaktører er opptatt av er å berge avisens evne og slagkraft til å fylle vårt samfunnsoppdrag. Vi må ha nok journalister til å være et reelt maktkorrektiv, avsløre urett, og informere leserne godt og balansert om samfunnsutviklingen. Og vi må sørge for at dette stoffet blir lest, og bidrar til en bedre samfunnsdebatt.

Derfor er det et stort problem at papiravisens død nå kommer nærmere. Realiteten er at nesten alle norske avisbedrifter er flere år unna å nå tørt digitalt land.

Aviser er bedrifter som alle andre. De er en del av næringslivet, og skal tåle omstillinger og endringer i økonomien. Men vår hovedfunksjon i samfunnet er ikke å skape arbeidsplasser, eller gi eierne overskudd og staten skatteinntekter. Dette er bare forutsetninger som må være på plass for at pressen skal levere sine to hovedprodukter: Folkeopplysning og demokrati.

Norske politikere er prisverdig opptatt av pressens rammevilkår, og er glad i å snakke om mediemangfold og pressens samfunnsrolle. Men når politikere hyller noe så følger det sjelden friske penger med applausen. I en krisetid for avisbransjen leverer regjeringen forverringer for pressen. Nå endres momsen, slik at medienes satsinger på nyheter gjennom lyd og bilde blir mindre lønnsomme. Det ødelegger for vårt arbeid med å nå de yngre, og bli digitalt levedyktige. Pressestøtten, som er viktig for denne avisen, gis til stadig flere mediebedrifter. Det er bra, for det gir mere mediemangfold, men bevilgningene står i realiteten bom stille. Postombæring, som var en viktig distribusjonskanal for avisene, blir stadig dårligere.

Det er medienes oppgave å løse utfordringene med det digitale skiftet. Det skal vi greie hvis vi slipper å få politiske kjepper i hjulet.