I dagens statsbudsjett heter det at regjeringen vil gå inn for å fortsette ordningen med kommersiell allmennkringkasting. I dag er det TV 2 som har en slik avtale med Staten.

- Departementet mener at ordningen med en avtale som gir kompensasjon til én aktør for å levere kommersielle allmennkringkastingstjenester på TV bør videreføres etter 2023, heter det i budsjettet.

Les også: Regjeringen øker mediestøtten til 400 millioner kroner

Den nye avtalen skal utlyses «så snart som mulig» og vil ha virkning fra og med 2024. Departementet sier videre at de legger opp til å avholde «en-til-en-møter med potensielle interessenter for dialog om den nærmere utformingen av kunngjøringen.»

Samtidig kommer det frem at maks støttebeløp vil økes fra dagens 135 millioner kroner til å 150 millioner kroner. Dette skyldes en stadig dyrere euro, noe som bidrar til at makstaket på 15 millioner euro i året blir høyere. 

- Jeg tror de fleste som jobber i TV 2 opplever at allmennkringkasting ligger i vårt DNA og det er ingen tvil om at vi ønsker å søke dette på nytt. Det er bred oppslutning på Stortinget om kommersiell allmennkringkasting, så er det opp til politikerne hva en slik avtale skal inneholde. Vi er spente på hva som kommer og håper å kunne søke på en ny avtale, sa administrerende direktør og sjefredaktør i TV 2, Olav Sandnes til Kampanje i sommer. 

Øker fra fem til åtte år
Dagens TV 2-avtale har en varighet på fem år, men for å sikre at kontraktsperioden er tilstrekkelig lener departementet seg på Medietilsynets forslag om å øke avtalens varighet fra fem til åtte år.

En eventuell konkurrerende tilbyder av det kommersielle allmennkringkastingsoppdraget må påregne å etablere et helt nytt programtilbud samtidig som virksomheten kan måtte re-lokaliseres. Dette kan sees på som en konkurransehindring, fordi det gjør det mindre attraktivt for konkurrerende selskaper å by på oppdraget.

Departementet skriver videre at prinsippet som lå til grunn sist i forhold til tildeling vil videreføres og at det vil bli lagt opp til en ny «skjønnhetskonkurranse» skal fortsette. 

Tidligere har Medietilsynet tatt til orde for mer debatt og nynorskandel på TV 2, men departementet mener det ikke vil være rimelig å stille kvantitative krav til hvor mye av innholdet som skal være på
nynorsk. 

Les også: TV 2 svarer Medietilsynet: - Vi leverer ukentlige debattprogrammer på Nyhetskanalen

Tar opp TV-konflikten
De mange pågående konfliktene mellom TV 2 og TV-distributørene belyses også i statsbudsjettet. I disse dager ligger TV 2 fortsatt en konflikt med Altibox noe som medfører at potensielt én million TV-seere ikke kan se TV 2s kanaler.

Her ønsket Medietilsynet å se på hvor treffsikkert kravet om 95 prosent teknisk dekning i befolkningen er, men får ikke støtte fra departementet på dette området selv om regjeringen mener «det er uheldig at det kommersielle allmennkringkastingstilbudet periodevis ikke har nådd ut til alle seerne.»

- Det er imidlertid vanskelig å se for seg løsninger på dette som sikrer publikum tilgang til tilbudet, uten at en samtidig ikke svekker leverandørens forhandlingsmuligheter. Dersom forhandlingsmulighetene svekkes, er det en risiko for at ingen leverandører ser seg tjent med å inngå en avtale om kommersiell allmennkringkasting, heter det i budsjettet.

Les også: Én million TV-seere går glipp av «tidenes» dansefest på TV 2: - Engstelig for at dette er den nye virkeligheten

Almennkringkasting på strømming
Regjeringen mener likevel at den som får tilslaget på en ny avtale må fremme allmennkringkasterinnhold bedre i strømmetjenesten. Her åpner departementet for at et «krav om at det skal være lett å finne fram til allmennkringkastingsinnholdet i en strømmetjeneste, ved at dette innholdet gis en framtredende plassering.»

- For å sikre at flest mulig kan skaffe seg tilgang til kommersielt allmennkringkastingsinnhold, vil departementet vurdere om det skal stilles krav til at allmennkringkastingsinnhold som formidles i strømmetjenester skal gjøres enkelt tilgjengelig for seerne.