Mediedivisjonen til NHST Holding, NHST Media Group, rapporterer om vekst i brukerinntektene og nedgang i annonseinntektene i fjerde kvartal. Omsetningen faller dermed med noen millioner kroner fra 231,1 millioner kroner i fjerde kvartal i 2021 til fjorårets 228,2 millioner kroner.

Nedgangen i annonse- og eventomsetningen var på snaue ni prosent i fjerde kvartal sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor.

Selv med økte kostnader knyttet til lønn, innkjøp av tjenester og dyrere papir, trykking og distribusjon, gikk kostnadene svakt ned.

Overskuddet på driften endte dermed på 6,2 millioner kroner, som var en nedgang fra tilsvarende resultat i fjerde kvartal i 2021 på 9,6 millioner kroner i mediedivisjonen til NHST.

NHSTs mediedivisjon gir blant annet ut avisene Dagens Næringsliv, TradeWinds, Upstream og Fiskeribladet.

Ekskludert engangskostnader knyttet til gjennomførte kostnadsreduserende tiltak, var resultatet i kvartalet 12,1 milllioner kroner, påpeker konsernsjef Trond Sundnes.

- I lys av både kraftig inflasjon og økte kostnader på print og et mer krevende marked, så er jeg fornøyd med kvartalsresultatet. Det er resultat av en kollektiv innsats med mye innsats og ståpåvilje i hele organisasjonen både i Norge og internasjonalt, sier Sundnes.

Sundnes trekker frem at selskapet «leverer underliggende resultatbedring målt mot fjoråret». Dette skyldes blant annet «et noe lavere kostnadsnivå».

- Det er et godt utgangspunkt for 2023, der vi har ambisjoner om fortsatt bedret lønnsomhet og vekst, sier han.

Foreløpige helårstall for 2022 viser en tilnærmet flat inntektsutvikling for mediekonsernet på 857,7 millioner kroner mot 856,7 millioner i 2021. Her ble det imidlertid resultatforverring enda kraftigere og overskuddet på driften falt fra 72 millioner i 2021 til snaue 43 millioner kroner i 2022.