Den tyske mediegruppen RTL varsler at selskapet har planer om å kutte 700 av i alt 1.900 stillinger i selskapets seksjon for blader og magasiner.

Nedbemanningen skyldes frykt for økonomiske tap i en tid der salget av ukebladenes papirutgaver er sterkt nedadgående.

Kuttene innebærer at flere magasiner blir nedlagt. Samtidig skal det investeres i selskapets 13 viktigste blader, som til sammen står for 70 prosent av salget.

Blant magasinene det skal satses mer på, er Stern, som sammen med Der Spiegel er blant Europas største ukemagasiner. Andre titler som beholdes, er Brigitte, Eltern og Chefkoch.

Andre magasiner blir enten solgt eller nedlagt.

Av de 700 stillingene som forsvinner, er 500 av dem regelrette kutt, mens 200 antas å forsvinne ut som følge av at noen av bladene skal selges.