Saken blir oppdatert.

Fredag morgen legger Schibsted frem sine regnskapstall for årets første kvartal og de viser at mediekonsernet går i null med sine nettaviser VG, Aftenposten og svenske Aftonbladet. Det kommer frem i en børsmelding.

Dermed gikk det bedre enn det mediekonsernet varslet om på kapitalmarkedsdagen tidligere i år. Der varslet Schibsted-ledelsen om et underskudd på mediedriften på mellom 20-40 millioner kroner.

Nå skriver Schibsted at det gikk bedre enn fryktet og at noe av det som overrasker positivt er en bedre utvikling i det digitale reklamemarkedet i mars.

- Som vi pekte på under vår kapitalmarkedsdag, så er medievirksomheten i Norge og Sverige påvirket av fortsatt press på printforretningen, motvind i reklamemarkedet og generell kostnadsøkning på en tid med høy inflasjon. Til tross for fortsatt sterk, tosifret vekst i digitale abonnement, falt de underliggende inntektene i Schibsteds nyhetsmedier med to prosent i første kvartal, sier Kristin Skogen Lund i en melding.

Mediekonsernet kaller i rapporten resultatene for «svake» med en driftsmargin i null og en klar forverring fra tilsvarende tall i 2022. Dermed begynner det å bli å lenge siden Schibsted har vært i nærheten av sitt mål om en driftsmargin på mellom ti og tolv prosent på mediedriften.

- Driftsresultatet ligger over vår siste oppdatering og dette er drevet av bedre reklamemarkeder i Norge i slutten av mars. Vi forventet et volatilt og tøft reklamemarked på kort sikt, og særlig i Sverige, og vi må fortsatt tilpasse kostnadsbasen til de reduserte inntektene. Dette er adressert i det allerede annonserte kostnadsprogrammet som vil tilta gjennom året, sier Skogen Lund.

Landets største mediehus presenterte i januar i år et kostnadsprogram som har som mål å spare 500 millioner kroner i løpet av de neste to årene

Les også: Kutt og nedbemanninger i Medie-Norge: - Blir ikke like krevende som under «mediekrisen»

Her kan du se tallene til Schibsteds nyhetsmedier for første kvartal i 2023. Alle tall i MNOK. 

Schisbted 2023 2022 Endring i prosent
Omsetning 1.791,0 1.798,0 -
Driftsresultat 81 -


Ser en på hele konsernet så kunne Schibsted, med sine nordiske rubrikkoperasjoner, vise til et driftsresultat på 423 millioner kroner for årets første kvartal. Det var også ned sammenlignet med tilsvarende resultat i fjor på denne tiden. Den gang var overskuddet 480 millioner kroner, slik at nedgangen er på 57 millioner kroner.

Dette skyldes ifølge Schibsted høyere personalkostnader og økte kostnader knyttet til inflasjonen.

Ser en på omsetningen til Schibsted endte den på 3,77 milliarder kroner, opp fire prosent sammenlignet med første kvartal i 2022. Her er det veksten innenfor nesten alle vertikalene som bil og eiendom med unntak av jobbvertikalen.  Også det generelle reklamesalget på markedsplassene Finn.no og Blocket.se faller på grunn av de krevende markedene.

Her kan du se alle tallene til Schibsted-konsernet for årets første kvartal. Alle tall i MNOK. 

Schibsted 2022 2021 Endring i %
Omsetning 3.776,0 3.648,0 + 4
Driftsresultat 423,0 428,0 - 12
Resultat før skatt 2.179,0 - 13.391,0 -