I mars skrev Kampanje om Rikstoto som truet bransjebladet Trav og Galopp-Nytt (TGN) med fire PFU-klager. Klagene kom på kommentaren «Hva er det vi har sagt – gang på gang?!» som er skrevet av bladets fagredaktør, Truls Pedersen.

Les også: Rikstoto truer bransjeblad med fire PFU-klager – mener «redaktørens fantasi har gått amok»

I kommentaren kritiseres Rikstoto for manglende lobbyaktivitet mot Stortinget og forvaltingen til hestesportens beste. Juridisk direktør i Rikstoto, Lene Sakariassen, blir sitert på uttalelser hun skal ha gitt.

Rikstoto på sin side mener Sakariassen ikke ble intervjuet og at hun ikke har blitt gjengitt korrekt. Sitatene det er snakk om skal ha kommet under Arendalsuka i en samtale med Pedersen i TGN. Pedersen fastholder på at sitatene er korrekte.

Gikk fri
Ifølge fagbladet Journalisten skal det ha vært tvil i utvalget om Trav og Galopp-Nytt skulle felles eller ikke. Rikstoto endte med å klage inn bladet på to punkter. Punkt 3.7 om at kilder skal gjengis korrekt og punkt 4.1 om å vise saklighet og omtanke i innhold og presentasjon. Utvalget tok også opp tiden det tok fra sitatene ble sagt, til de ble brukt.

- Det er veldig rart at man oppfatter noe som så sensasjonelt, venter i tre måneder og ikke kontrollerer opplysningene, sa Gunnar Kagge, ifølge Journalisten.

Pedersen forteller til Kampanje at han fulgte PFU-møtet. Han mener utvalget kom frem til en «grei» beslutning. Han forteller at han tar til seg hva utvalget sa om punkt 3.3, om å klargjøre premissene i kontakten med kilder. Dette punktet kunne imidlertid ikke TGN bli felt på ettersom dette ikke var klaget inn.

- Vi tar til etterretning den påpekningen utvalget gjorde, men man må faktisk felle eller ikke felle under de punktene man blir klaget inn etter, så det mener jeg var helt riktig av utvalget, sier Pedersen.

- Man kan si at man skulle kokt suppe på den spikeren av sitater jeg hadde fått, men jeg mente det var mer naturlig å ta det opp i en kommentar til senere, fortsetter han.

- Skremt av Rikstoto
Pedersen forteller at det på generelt grunnlag er vanskelig å komme i kontakt med Rikstoto.

- Man må bruke en pressemail fordi de ikke tar telefoner. Administrerende direktør Camilla Garmann har blitt bedre, men alt skal gjennom en pressemail. Og der får man stort sett ett «goddag mann økseskaft»-svar, sier Pedersen.

Han mener det er «litt spesielt» at Rikstoto har klaget dem inn på de paragrafene de har gjort.

- Jeg er skremt av Rikstoto. Her er det faktisk juridisk direktør som greier å bruke feil paragrafer i PFU. Det er ikke Norges lover vi sitter med her. Det er usannsynlig svakt, sier Pedersen.

Administrerende direktør i Norsk Rikstoto, Camilla Garmann, gir følgende kommentar til Kampanje via e-post:

- Vi fulgte debatten. For Norsk Rikstoto sin del tar vi denne beslutningen til etterretning, og registrerer at det var diskusjon i utvalget rundt journalistisk metode. Vi noterer også at PFU mener bevisbyrden og dokumentasjonsplikten hviler på den som er uriktig sitert.