Etter det Kampanje erfarer ble de ansatte i TV 2 informert om kuttplanene i et allmøte fredag. Der lanserte TV 2-sjef Olav T. Sandnes et anslag på 400 millioner kroner i kostnadskutt. 

TV 2 bekrefter kuttplanene overfor Kampanje fredag formiddag,

- Mediebransjen er under sterkt press, i Norge og globalt. Samtidig skaper den teknologiske utviklingen behov for nye og større investeringer som TV 2 bør og må ta. Betydelig økte priser på produksjon og attraktivt innhold, en svekket norsk krone, og økt konkurranse rammer alle redaktørstyrte medier. Det får nå konsekvenser også for TV 2, sier sjefredaktør og administrerende direktør i TV 2 Olav T. Sandnes. 

Han kan ikke utelukke nedbemanning.

- Vi skal nå snu alle steiner og se på innsparingsmuligheter i hele virksomheten, sier Sandnes.

- Dramatisk
- Dette er et stort kutt og det er dramatisk, sier leder av NJ-klubben Margrethe Håland Solheim i TV 2 til Kampanje.

Hun understreker at det er usikkert hvor mye av kuttet som skal tas fra bemanning og hvor det eventuelt rammes.

- Mange kjenner på en usikkerhet, men jeg oppfordrer folk til å puste med magen og ikke stresse mye foreløpig. Nå settes det i gang et arbeid for å se hvor i bedriften det kan kuttes.

Les mer: TV 2-klubbleder: - Dramatisk

Kraftig resultatfall
TV 2 hadde i fjor en omsetning på rekordhøye 6,61 milliarder kroner, men driftsresultatet falt fra 503 millioner kroner i 2021 til fjorårets 77 millioner kroner som følge av svakere makroøkonomi, bortfallet av Premier League og distribusjonskonflikt.

Samtidig fortsetter de samme makroøkonomiske utfordringene å gjøre seg gjeldende i 2022 med press på reklameinntektene. På toppen av det har TV 2 fått nye utfordringer knyttet til regjeringens avvikling av momsfritak på salg av TV-nyheter.

Les mer: TV 2-sjefen med et av sine svakeste resultater: - Skulle gjerne vært kriser og konfliktene foruten

Dette er andre gang TV 2-sjef Olav T. Sandnes drar frem slipeknivene siden han tiltrådte i 2015. For syv år siden gjennomførte han tidenes største nedbemanning i TV 2s historie. Da kuttet Sandnes 350 millioner kroner og 177 årsverk.