Onsdag morgen legger mediekonsernet Schibsted frem sine regnskapstall for årets tredjekvartal og de viser at selskapets nyhetsmedier som VG, Aftenposten og svenske Aftonbladet legger frem et bedre overskudd på driften sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

For perioden juli til og med september hadde Schibsted-avisene et overskudd på 168 millioner kroner, og en driftsmargin på ni prosent. Dermed er mediekonsernet på et nivå ledelsen trives langt bedre enn tilfellet har vært de siste kvartalene. 

Tilsvarende resultatet i fjorårets tredjekvartal var på 101 millioner kroner.

- Nyhetsmedienes lønnsomhet forbedret seg betydelig sammenlignet med tredje kvartal i fjor, sier administrerende direktør Kristin Skogen Lund i børsmeldingen. 

Det er effektene av kostnadsprogrammet der Schibsted-avisene skal spare en halv milliard kroner innen 2024 som nå slår inn. Kostnadsprogrammet ble lansert på starten av 2023.

Les også:  Tillitsvalgt om Schibsted-kuttene: - Mange er usikre på jobben sin

Øker på abonnement
På inntektssiden er det fortsatt utfordringer og omsetningen i tredjekvartal faller med en prosent. Reklameinntektene i nyhetsdivisjonen falt syv prosent i tredje kvartal. Inntektene knyttet til abonnement steg derimot fem prosent drevet av økt salg og fortsatt vekst i podkastsatsingen Podme og det nye abonnementsproduktet «Full tilgang»

- Forbedringen var en konsekvens av kostnadsreduserende tiltak, ettersom inntektene i våre nyhetsmedieoperasjoner falt. Dette ble drevet av fortsatt  motvind innenfor markedet for printannonser, digitale annonseinntekter i Sverige samt lavere volumer innenfor løsslag og printabonnementer, sier Skogen Lund.

Veksten i det digitale abonnementssalget fortsetter å falle svakt, men er fortsatt på robuste 13 prosent. Trenden er imidlertid entydig etter at veksten på det største var på over 20 prosent. 

Svake reklamemarkeder i Sverige
Et lite lyspunkt var at de digitale reklameinntektene i Norge økte med fem prosent, mens det i Sverige er blytungt med et fall på hele 19 prosent.

Omsetningen i tredjekvartal endte til slutt på 1,81 milliarder kroner viser  kvartalsrapporten.

Les mer: Schibsted-sjefen bekrefter: – Vi har startet en dialog med Viaplay

Her kan du se alle tallene til Schibsteds nyhetsmedier for årets tredjekvartal. Alle tall i MNOK. 

Schibsted News 2023 2022 Endring i %
Omsetning 1.815,0 1.835 - 1
Driftsresultat 168 101 + 67
Driftsmargin i % 9 5 -