- Her kommer det på en byråd som helt klart kommer til å ha interessekonflikter i sin nye jobb. Det må følges godt opp. Og vi kommer til å følge nøye med på det, sier bystyrerepresentant for SV, Omar Samy Gamal, til NTB.

Julie Remen Midtgarden ble onsdag utnevnt til byråd for utdanning i Oslo for Høyre. Hun får dermed ansvar for skoler, barnehager, helsestasjoner og fag- og yrkesopplæring.

Stiller flere spørsmål
brevet stiller han tre spørsmål:

* Kan byrådsleder redegjøre for habilitetsvurderingen som er gjort før Midtgardens tiltredelse?

* Var Midtgardens arbeidsforhold tema under vetting-samtalen før Midtgarden ble utnevnt som byråd?

* Hvordan vil byrådsleder jobbe for å unngå interessekonflikter blant sine byråder?

NTB har forsøkt å få tak i Midtgarden, uten hell så langt.

- Skal gå gjennom alle saker
På kundelisten til Stormhuset står blant annet Lektorlaget, YS, NHO, Virke og Sintef. Blant kundene er også Heimstaden og flere andre store eiendomsselskaper.

Det er ikke selvsagt at Storm Samfunn har vært involvert i prosjekter med alle kundene på listen, men de jobber ofte i team på prosjekter med ansatte fra flere avdelinger, får NTB opplyst.

Oslos nye byrådsleder, Eirik Lae Solberg (H), har følgende kommentar til saken:

- Storm har åpne kundelister, og Julie vil selvsagt gå gjennom alle saker med tanke på habilitet sammen med sin administrasjon i byrådsavdelingen, sier han til NTB.