- Dette er en vond og vanskelig dag for mange i TV 2. Samtidig har det vært mye usikkerhet og spekulasjoner en god stund, derfor er det bra å få en del svar i dag, sier klubbleder Margrethe Håland Solheim, til Kampanje, like etter at TV 2-sjef Olav T. Sandnes la frem informasjon om kuttene på et allmøte torsdag.

Les mer:
Dramatiske nedskjæringer i TV 2 - kutter 120 årsverk

Det har vært en spent og nervøs stemning blant flere i TV 2-huset etter at det i sommer ble kjent at mediehuset må kutte rundt 400 millioner kroner i kostnader. I august kunne ikke TV 2-sjefen utelukke nedbemanninger, og i månedene etter har han holdt kortene tett til brystet.

Det har hele tiden vært ytret ønske om frivillighet fremfor oppsigelser. Et av tiltakene har vært gavepensjon, som ble tilbudt ansatte som har fylt eller fyller 60 år. Rundt halvparten av de 40 det var snakk om, skal ha takket ja til dette tilbudet.

Under dagens allmøte ble det klart at TV 2 må redusere antall årsverk med 120, og at mellom 45 til 50 av dagens ansatte må slutte. De øvrige årsverkene består av fast ansatte, midlertidige, frilansere, konsulenter og ansatte som har takket ja til tilbudet om gavepensjon.

- Klubben håper og tror at alt skal løses ved hjelp av frivillige løsninger, og at vi skal unngå oppsigelser. Vi opplever at det har vært en ryddig prosess så langt, og vi forventer at det fortsetter slik også i tiden som kommer.

Les også: Går mot stor nedbemanning i TV 2 - ledelsen er taus

Selv om årsverkskuttene er lavere enn i 2016, er dette det største kostnadskuttet som er gjort i TV 2s historie. I 2016 ble det kuttet med 350 millioner kroner og 177 årsverk, der alle fikk tilbud om sluttpakke.

I dag jobber det rundt 950 personer i TV 2 fordelt i Bergen og i Oslo.