Seks og en halv time på overtid legger Viaplay Group frem sine resultater for tredje kvartal fredag morgen.

De viser at det kriserammede selskapet, som i tillegg til strømmetjenesten Viaplay blant annet eier TV3 og P4, omsatte for 4,5 milliarder svenske kroner og hadde et tap før skatt på 693 millioner svenske kroner.

Samtidig er det klart at ledelsen har kommet i mål med samtalene om en rekapitalisering av Viaplay Group med selskapets største aksjonærer, lånegiverne og obligasjonseiere.

Målet til Viaplay-ledelsen er å hente inn fire milliarder svenske kroner i en ny emisjon som priser aksjen til én svensk krone. Det betyr at verdien på dagens aksjer vil vannes kraftig ut.

3,1 milliarder skal hentes inn gjennom en rettet emisjon, og her har franske Canal+ og tsjekkiske PPF forpliktet seg til å skyte inn omtrent 2,7 milliarder svenske kroner. 900 millioner skal realiseres gjennom en tegningsrettsemisjon.

I tillegg skal 500 millioner i gjeld skal konverteres til nye B-aksjer.

Schibsted, som i dag har en andel på ti prosent av selskapet, er ikke nevnt som en del av redningsplanen.

Les mer: Schibsted om nye Viaplay-planer: - Vurderer alle våre alternativer nøye

Skriver ned gjeld
Som en del av rekapitaliseringen skal Viaplay også skrive ned gjeld for to milliarder svenske kroner og reforhandle 14,6 milliarder svenske kroner i gjeldsforpliktelser.

- Lanseringen av dagens rekapitaliseringspakke bringer oss nærmere konklusjonen av det som har vært en svært vanskelig periode for selskapet og våre aksjonærer, sier konstituert styreleder Simon Duffy i meldingen.

- Dette er dessverre en erkjennelse at for mange av de tidligere investeringene som er gjort av konsernet ikke har blitt realisert som planlagt, da flere av businesscasene de var basert på viste seg å være for optimistiske. Den omfattende pakken og de operasjonelle tiltakene er helt nødvendige for å sikre selskapets overlevelse, og dette markerer en ny begynnelse for Viaplay Group og en vei mot å styrke vår posisjon som den ledende nordiske underholdningsleverandøren, fortsetter han.

Kamp mot klokka
Viaplay-ledelsen har jobbet til siste sekund med å lande en redningsplan for selskapet. Rapporten for tredje kvartal skulle egentlig legges frem i oktober, men ble først utsatt til 29. november i påvente av en konklusjon i disse samtalene. Tidlig onsdag morgen denne uken ble det klart at styret trengte ytterligere én dag

Torsdag 30. november har vært absolutt siste frist i henhold til reglene ved den svenske børsen Nasdaq i Stockholm. Selskaper som er børsnotert her er nemlig pålagt å legge frem tall innen to måneder etter utgangen av en resultatperiode.

Ved midnatt torsdag hadde Viaplay ennå ikke publisert kvartalsrapporten.

Les mer: Viaplay-forhandlinger på overtid - risikerer bøter

Spektakulær kollaps
Viaplay-krisen nådde for alvor offentligheten gjennom et resultatvarsel i sommer.

Da ble det klart at konsernets internasjonale ekspansjon, en massiv satsing på drama og fiksjon, og ikke minst mange dyre rettighetsavtaler på sport, hadde blitt for tung å bære for selskapet.

Tidligere konsernsjef Anders Jensen forlot sjefsstolen i Viaplay på dagen og ble erstattet av Jørgen Madsen Lindemann. Han har brukt det siste halve året på å få på plass en redningsplan, som allerede har resultert i en storstilt nedbemanning, nedskrivninger og mulige salg og avvikling av virksomheter.

Samtidig har Viaplay-aksjen rast på stockholmsbørsen for hver dårlige nyhet. Det siste året har aksjen falt med rundt 90 prosent og Viaplay prises i dag på børsen i Stockholm til rundt to milliarder kroner. Flere store aktører har benyttet anledningen til å sikre seg andeler av selskapet, som norske Schibsted, franske Canal+ og tsjekkiske PPF, som til sammen har eid nær 30 prosent av selskapet.

Tidligere denne uken ble det kjent at Viaplay selger seg ut av Storbritannia gjennom en avtale med selskapet Premier Sports.