Torsdag morgen legger Viaplay frem sine regnskapstall for fjoråret og de viser at selskapet gikk på en historisk smell på over ti milliarder kroner før skatt om en ser kriseåret under ett. Underskuddet endte til slutt på 10,5 milliarder svenske kroner i 2023. 

Bare i fjorårets fjerdekvartal tapte selskapet hele 2,9 milliarder kroner før skatt.

Det var i fjor sommer at strømmeeventyret til det svenske selskapet fikk en ulykksalig slutt og selskapet måtte i gang med en svært krevende iog kostbar redningsplan som blant annet innebar at Viaplay måtte slanke staben kraftig, selge TV-rettigheter og trekke seg ut av flere markeder for å satse utelukkende på det nordiske markedet igjen. 

- Veksten i vårt driftsresultat i Norden tynges av tapene på de internasjonale markedene, noe som har vært mønsteret for hele fjoråret og det er også grunnen til at vi trekker oss ut av alle disse markedene med unntak av ett, sier konsernsjef Jørgen Madsen Lindemann i meldingen.

Viaplay har blant annet avtalt å selge sin virksomhet i Storbritannia og trekke seg ut av Baltikum og Nord-Amerika i tillegg til å avslutte driften i Polen. Kun på det nederlandske markedet vil Viaplay ha fortsatt drift. 

Les også: Schibsted trekker seg ut av Viaplay: - Etter en grundig vurdering

I mål med rekapitalisering
Viaplay skriver videre i meldingen at de nå ser fremover etter at rekapitaliseringen av selskapet er ferdig. Den gikk ut på at Viaplay fikk inn fire milliarder svenske kroner i ny kapital gjennom flere emisjoner. 

- Den nylig fullførte rekapitaliseringen er en del av transformasjonen av Viaplay og dette er et pågående arbeid som vil ta tid, sier konsernsjefen Jørgen Madsen Lindemann i meldingen. 

Det var i begynnelsen av februar det ble det klart at Viaplay kom i mål med sine store redningsplan, der selskapet i tillegg til kapitalinnhentingen, reforhandlet lånebetingelser, solgte unna rettigheter og slanket staben massivt.

- Det har vært en kompleks prosess, som involverte både innrømmelser og forpliktelser fra mange interessenter, og vi er takknemlige for deres støtte. Nå kan vi fullt ut fokusere på de mange operative forbedringene som må gjøres i virksomheten, fortsetter Madsen Lindemann. 

De største eierne i den svenske strømmegiganten ble i forbindelse med kapitalinnhentingen, den franske betal-TV-kanalen Canal+ og det tsjekkiske selskapet PPF, mens norske Schibsted valgte å kaste kortene.   

Les også: Viaplay i mål med redningsplan - nå er Canal+ største eier

Her kan du se regnskapstallene til Viaplay for fjerdekvartal i 2023. Alle tall i MSEK. 

Viaplay 2023 2023 Endring i %
Omsetning 4.903,0   4.670,0   + 5,0
Driftsresultat 2.863,0 - 294,0 -
Resultat før skatt 2.966,0 - 317 -