Kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen møtte opp på journalistkonferansen Skup i Tønsberg lørdag ettermiddag for å legge frem resultatene av NRKs interne evaluering av «Ingen elsker Bamsegutt»-skandalen. 

Her fortalte Haugen at dokumentarserien aldri burde blitt vist og at «redaktørlinjen ble brutt».

- Saken ble ikke løftet opp i redaktørlinjen for beslutning på høyeste nivå, slik vi skal gjøre for de vanskeligste sakene, sier hun.

- Skulle tatt en skikkelig timeout
NRK-redaksjonen på Tyholt ble informert om overgrepsdommen mot hovedpersonen i dokumentarserien 18. oktober. Dette resulterte i at planlagt premieredato ble flyttet fra 8. til 15. november, og redaksjonen tok kontakt med de seks fornærmede i saken.

En drøy uke senere ble den store feilvurderingen - om å publisere dokumentarserien uten å ta med dommen - tatt. Det skjedde på et møte der redaktør, redaksjonssjef, prosjektleder og etikkredaktør Per Arne Kalbakk var til stede. Sistnevnte via Teams. Redaktøren for serien var beslutningstaker.

- I ettertid mener flere i redaksjonen at dette var tidspunktet vi skulle tatt en skikkelig timeout. Vurderingen av at dommen ikke skulle omtales av hensyn til mannens familie, var isolert sett riktig, men vurderingen av at dommen ikke var relevant for historien som skulle fortelles, var feil, sier Fürst Haugen.

NRK-sjefen skal selv ha uttrykt skepsis til avgjørelsen som ble tatt om å publisere serien uten å nevne dommen, men denne skepsisen ble ikke fulgt opp, heller ikke av Per Arne Kalbakk.

- Jeg burde ha reagert sterkere og bedt om en tydeligere gjennomgang, sier Fürst Haugen.

NRK-sjefen kunne fortelle at saken har resultert i advarsel i redaktørlinjen i distriktsdivisjonen.

- Det er ingen som mister jobben, understreker hun.

På Skup kunne Fürst Haugen fortelle om seks læringspunkter. Disse var:

1. Det hviler et systemansvar på kringkastingssjefen og NRKs øverste ledelse for tilstrekkelig opplæring om ansvar og beslutninger i redaktørlinja.

2. I arbeidet med serien ble ikke redaktørlinja i tilstrekkelig grad brukt. De inngående vurderingene stoppet på for lavt nivå. Evalueringen har også avdekket uklarhet om etikkredaktørens mandat og myndighet.

3. Flere avgjørelser ble ikke i tilstrekkelig grad kvalitetssikret og risikovurdert. Dette er et redaktøransvar. Feilvurderingen om å utelate overgrepsdommen ga mange følgefeil og fikk flere alvorlige konsekvenser.

4. Redaksjonen var for smalt sammensatt og burde i større grad søkt råd utenfor seg selv.

5. Flere i NRK uttrykte bekymring før publisering. Dette burde ha medført at det ble tatt en lengre pause i produksjonen.

6. Evalueringen avdekket svakheter i NRKs rutiner og struktur for håndtering av redaksjonelle kriser.

- Gjør veldig inntrykk
NRK-sjefen møtte to av de seks fornærmede i overgrepsdommen fra 1991 på Skup-scenen. De fortalte at de både har blitt provosert, sint og uvel av serien.

- Det gjør veldig inntrykk å høre dere fortelle dette. Det tror jeg mange i salen kjenner på. Jeg vil si at jeg er veldig lei meg for smerten og alt det dere har opplevd i forbindelse med vår håndtering av denne serien. Jeg er veldig lei meg for det, sier hun.

Deretter henvendte hun seg direkte til mannen som går under kallenavnet «Bamsegutt», hans kone og deres barn. som ikke var til stede.

- Nok en gang, beklager til dere for ekstrabelastningen du har måttet tåle for hvordan vi har håndtert denne saken, sier Haugen.

Har intervjuet 60 kollegaer
Evalueringen har vært ledet av NRKs redaktør for mediemangfold og samarbeid, Hege Iren Frantzen, og nyhetssjef Stein Bjøntegård.

De har dybdeintervjuet rundt 60 kollegaer i NRK og gått gjennom all dokumentasjon i saken,

Dokumentarserien «Ingen elsker Bamsegutt» handler om en ufør norsk mann i 60-årene som flyttet til Filippinene for ti år siden, men som nå ønsket å komme hjem til Norge med sin familie. Programleder Tore Strømøy engasjerte seg personlig for å hjelpe familien og dokumenterte samtidig hvordan norske myndigheter har sviktet mannen gjennom flere tiår.

Kort tid etter at serien hadde hatt premiere, nådde en over 30 år gammel sedelighetsdom mot hovedpersonen offentligheten og satte fyr på samfunnsdebatten.

NRK har forklart at de ble kjent med dommen flere uker før publisering, men at de vurderte at den ikke var nødvendig å ta med for å fortelle historien om «Bamsegutt». Det var «en alvorlig feilvurdering» ifølge NRK-sjefen.

- Dessverre har vi ikke klart å fortelle denne historien med den høye journalistiske standarden vårt journalistiske innhold skal ha, har hun forklart.

Dokumentarserien i fire deler hadde premiere 15. november i fjor, men ble lagt i skuffen for godt bare syv dager senere.

Generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund brukte initiativretten til å klage saken inn til Pressens faglige utvalg (PFU) og i februar ble NRK felt på tre punkter, blant annet for å ha påført sønnen i serien en unødig mediebelastning.

Les mer: NRK trippelfelt i PFU for «Bamsegutt»-dokumentar: - Klart brudd