Medietilsynet har fordelt nær 23 millionar kroner i innovasjons- og utviklingstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedium. Blant 71 søknader får 41 prosjekt penger fra støtteordningen, og bruk av kunstig intelligens var et tema som gikk igjen i søknadsbunken. 

Det melder Medietilsynet i en pressemelding.

- Målet med innovasjonsstøtten er å styrke det norske mediemangfoldet og særlig fremme redaksjonell, innholdsrettet innovasjon og utvikling i små, lokale nyhets- og aktualitetsmedium, sier Hanne Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet.  

I år går om lag tre av fire støttekroner, totalt nesten 17 millionar kroner, til små, lokale medium. 

Hallingdølen og ett samarbeidsprosjekt med fire andre lokalaviser om KI får mest penger, med 1.331.500 kroner. Medietilsynet legger vekt på at dette vil ha stor overføringsverdi til andre lokalmedium når prosjektet er gjennomført.  

JærRadioens prosjekt «KI som utjevningsmandat» får 1.140.000 kroner. Også her er det lagt vekt på overføringsverdi, og at prosjektet vil gi verdifull erfaring som mange kan lære av. JærRadioen søkte på vegne av elleve kommersielle lokalradioer i JærRadiogruppen.  

Avisa Hemnes får 1.142.000 kroner til prosjektet «Hvordan kan de aller minste avisene bruke AI og levende bilder».