Kampanje Media AS er et frittstående og uavhengig medieselskap som tilbyr nyheter, informasjon og fagstoff for hele medie- og kommunikasjonsbransjen. Vi henvender oss til alle som jobber med markedsføring, medier, design, reklame, PR- og kommunikasjon og teknologi samt tilstøtende næringer som jobber inn mot denne industrien. Kampanje er unikt posisjonert som et rendyrket digitalt medieselskap innenfor denne sektoren og er i dag det ledende, og eneste, mediehuset for nyheter og kunnskap om hele medie- og kommunikasjonsbransjen.

Kampanje har et bredt spekter av produkter som Kampanje.com, Kampanje Premium, Kampanje Event, Kampanje TV og Byråguiden og vi distribuerer vårt innhold på desktop, mobil, tablet og nyhetsbrev for å på den måten oppdatere våre lesere om aktuelle nyheter og fordypende fagstoff på en journalistisk poengtert men også underholdende måte. Våre kjerneverdier er aktuell, innsiktsfull, kritisk og utfordrende.

  • Kampanje skal sette dagsorden, og vi skal ikke bare være à jour med nyhetsbildet, men helst være i forkant.
  • Kampanje skal gi et helhetsbilde av våre aktuelle saker. Vi skal påvise sammenhenger, og vi skal fremstå som både innsiktsfulle og kunnskapsrike.
  • Kampanje skal være grundige. Vi skal ikke nøle med å følge opp saker som har eller kan ha et kontroversielt preg. Vi skal vise at vi har en reflektert og profesjonell distanse til bransjen.
  • Kampanje skal tørre å ta i bruk nye redaksjonelle og visuelle virkemidler. Vi skal være uforutsigbare og ofte overraske.


Kampanje ble etablert i 1964 som et magasin som henvendte seg salg- og markedsførere og er dermed snart en 60 år gammel merkevare. I 2009 ble selskapet overtatt av tre ansatte og har vært drevet videre som et selvstendig mediehus. Kampanje har alltid vært tidlig ute med å lansere nye produkter og i 2012 startet vi som et av de første norske mediehusene opp et nytt virksomhetsområde knyttet til event- og konferanser og arrangerer i dag over ti forskjellige konferanser hvorav de mest kjente er «Content Marketing-dagen», «Media Business», «Byrådagen» og «Kampanjeskolen». Av nye konferanser bygger vi i 2017 opp «Merkevaredagen» som en av våre aller største satsinger.

Kampanje har som mål å samle bransjen i våre fysiske og digitale møteplasser for på den måten bidra til å drive medie- og markedsføringsfaget fremover.

Lesertall og målgrupper
Kampanjes produkter leses i dag av nærmere 100.000 unike besøkende hver uke og er med det den største enkeltstående publisisten innenfor sitt marked (kilde: Google Analytics) og vår leserkrets består av en høy andel ledere og beslutningstakere. Stadig flere av leserne  våre kommer fra mobile plattformer (60%).

Kampanjes lesere tilhører en del av næringslivet som befinner seg helt i front av den teknologiske utviklingen det være seg både digitalisering og innovasjon. Majoriteten av leserne har en husstandsinntekt på kr. 1.000.000 + og befinner seg i alderen 20 til 50 år. Våre lesere kjennetegnes av at de er moderne, individualistiske og merkevareorienterte konsumenter med høy inntekt noe som gir vår målgruppe en svært distinkt profil. Blant Kampanjes lesere finner vi like mange kvinner og menn. (Kilde: Egen undersøkelse 2017)

Økonomi:

Kampanje hadde en omsetning på rundt 14,6 millioner kroner og genererte et overskudd på 2,6 millioner kroner i 2018. Kampanje har totalt syv ansatte.

Kampanje har som mål å samle bransjen på våre fysiske og digitale møteplasser for på den måten bidra til å drive medie- og markedsføringsfaget fremover.

Besøksadresse:
Øvre Slottsgate 4. Femte etasje.

Postadresse:
Kampanje Media AS
Øvre Slottsgate 4
N-0157 Oslo