Mener NRK-kjendiser skader troverdigheten

NRK-kjendiser slutter i NRK, men fortsetter å jobbe for kanalen parallelt med kommersielle oppdrag. NRK undergraver sin egen integritet, mener eksperter på presseetikk.

Publisert / Oppdater

Anders B. Bisgaard

Nylig kom nyheten om at sportsprofilen Anne Rimmen slutter i NRK. Det viste seg å være en sannhet med modifikasjoner, siden Rimmen fortsatt skal jobbe for NRK – noe vi senest så da hun hver kveld under OL ledet programmet «OL-kveld Sotsji» sammen med den tidligere alpinisten Kjetil André Aamodt. Forskjellen fra tidligere er at hun ikke lenger er fast ansatt, men i stedet skal hyres inn for ulike programlederoppdrag av NRK.

– Vi har inngått en langsiktig programlederavtale med Anne, og det innebærer at hun vil lede flere av de største sports- og underholdningssendingene til NRK de neste årene. Hun vil imidlertid sannsynligvis ikke være på nyhetssendingene og Sportsrevyen, sa Rune Haug, sportssjef i NRK, til VG da avisen bragte nyheten om at hun «slutter» i statskanalen.

Kombinerer NRK og annen virksomhet
En rolle som frilanser åpner for at Rimmen kan påta seg oppdrag utenfor NRK i større grad enn hun kan som fast ansatt. Mange NRK-profiler før henne har valgt en slik løsning, og veksler på å jobbe som programledere for NRK og å jobbe med annen virksomhet, som for eksempel konferansier eller foredragsholder. Tidligere har NRK-kjendiser som Dan Børge Akerø og Anne Lindmo gjort det samme. Mange starter sitt eget AS, og mange tilbyr tjenestene sine gjennom selskaper som Seminarpartner, Plan B Management, Talerforum og Viggo Lund Management (se egen liste).

Gunnar Bodahl-Johansen, mangeårig fagmedarbeider ved Institutt for journalistikk og ekspert på presseetikk, retter nå skytset mot NRK, som han mener bedriver en praksis som forskjellsbehandler kjendisene med frilansavtale og de vanlige, faste NRK-ansatte.

– Dette er mennesker som kommer inn i NRK-systemet, som tar hånd om dem og gjør dem til det man i norsk sammenheng må kalle store stjerner. Når de så når en viss popularitet, er det antakelig mange lokkende tilbud som de kan tjene raske penger på, men NRKs regelverk hindrer dem, og da etablerer mange et eget AS. Samtidig blir de hyret av NRK til å lede flaggskipprogrammene til statskanalen. NRK lar dem fortsette å være kjente, men NRKs regelverk, som skal beskytte NRKs integritet og gjelder alle de ansatte, gjelder ikke for disse store navnene, sier Bodahl-Johansen til Kampanje.

- Undergraver eget regelverk
Han peker på at NRK gir kjendisene jobber som programledere i store produksjoner, eller til og med egne show.

- På den måten opprettholder NRK den kjendisstatusen de trenger for å være kommersielt interessante for all verdens konferansierjobber. Men de forblir NRK-ansatte i folks bevissthet, i langt større grad enn 90 prosent av alle fast ansatte i NRK. Det er problematisk for NRKs troverdighet å ha frilansere som mener de kan gjøre som de vil, og samtidig fremstå som NRK-medarbeidere utad, sier Bodahl-Johansen.

Da Anne Rimmen sluttet i NRK, forklarte sportssjef Haug at mange andre kanaler «ligger langflate» etter henne. Avtalen skal sikre at NRKs publikum får gleden av henne i lang tid fremover. Bodahl-Johansen mener den begrunnelsen ikke holder.

– Jeg skjønner ikke hvorfor NRK tviholder på dem. Det må da være mange talenter som står i kø for å jobbe for NRK? Hvis de ikke vil forholde seg til regelverket, mener jeg de bør få gå, så man kan få frem nye talenter, sier Bodahl-Johansen.

Han mener NRK gjør seg selv en bjørnetjeneste ved å strekke seg så langt for å beholde disse profilene.

- Det de sier er at noen, i motsetning til andre, skal få slippe å forholde seg til NRKs regelverk fordi statskanalen så gjerne vil beholde dem. Jeg mener det er å undergrave hele regelverket, sier Bodahl-Johansen.

- Skadelig for troverdigheten
Også Bernt Olufsen, sjefredaktør i VG fra 1994 til han gikk av i 2011, og nå redaktør i Schibsted-systemet og forfatter av mediespalten «I media» i VG, mener NRKs praksis på dette området er kritikkverdig.

- NRKs lemfeldige praksis med å fristille kontraktsmedarbeidere for kommersiell virksomhet, har vært skadelig for institusjonens troverdighet. At man kan møte
Dan Børge Akerø som pilleselger i helsekostforretninger mellom profilerte programlederoppgaver, er ett av flere eksempler på dette. Jeg kan ikke se den prinsipielle forskjellen mellom journalistisk arbeid og programlederarbeid i statskanalen. Alle medarbeidere som profileres gjennom programvirksomheten bør være underlagt det samme etiske regelverk, i hvert fall så lenge de oppfører seg som fast inventar i Messa på Marienlyst, skriver Olufsen i en e-post til Kampanje.

NRK-kjendisen Dan Børge Akerø reklamerte inntil nylig for et kosttilskudd. Olufsen er enig med Bodahl-Johansen i at NRK ikke bør tviholde på kjendisene sine for enhver pris.

– NRK bør la de som ønsker å være sitt eget aksjeselskap gå til andre kanaler, eller la dem drive sin kommersielle virksomhet i fred, i stedet for å la dem fortsette med profilbyggingen i statskanalen. NRK bør i stedet satse på nye talenter som stadig dukker opp, mener Olufsen.

- Vi bor i et fritt land

– Folk har frihet til å gjøre andre ting, men det må ikke skygge for, eller være i strid med, det oppdraget de gjør for oss, sier kringkastingssjefen.

NRKs redaksjonelle, etiske regelverk bygger på Vær varsom-plakaten, og har i tillegg kommentarer om hva som spesifikt gjelder for statskanalen. Under avsnittet som handler om integritet og ansvar, heter det blant annet at «medarbeidere som blir invitert til å delta i sosiale arrangementer på grunn av vedkommendes tilsetting i NRK, skal alltid diskutere dette med nærmeste leder. Deltakelse bør ha en redaksjonell begrunnelse».

For de etiske reglene generelt, er det presisert: «De etiske reglene får så langt det er praktisk mulig, tilsvarende anvendelse for redaksjonelle oppdragstakere og midlertidig ansatte i det tidsrommet de er tilknyttet NRK. Dette skal nedfelles i avtalen NRK inngår med oppdragstakere og midlertidig ansatte. Oppdragstakere og midlertidig ansatte har opplysningsplikt overfor NRK om andre oppdrag og bindinger».

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen sier alle som jobber for NRK må forholde seg til det etiske regelverket.

– Alle som jobber med redaksjonelt innhold for NRK, må følge NRKs etiske standarder. Men vi bor i et fritt land, lufta er for alle, og NRK kan ikke styre folks aktiviteter hvis de ikke er ansatt i NRK. Det vi kan styre, er den jobben de gjør i NRK. Dette er helt normalt for alle tv- og radiobedrifter, at profiler er inne på enkelte prosjekter, men jobber andre steder på andre prosjekter. Vi skal være veldig oppmerksomme på at vi skal stille de samme redaksjonelt etiske kravene til dem, men dette er en realitet vi må forholde oss til, sier Eriksen til Kampanje.

Må vurdere undertøysreklame
Kommunikasjonsdirektør i NRK, Tommy Hansen, utdypet overfor Kampanje at det må vurderes i det enkelte tilfelle hva NRK-profilene uten fast ansettelse kan påta seg i perioder hvor de ikke gjør oppdrag for NRK. Anne Rimmen har tidligere fått kritikk for å reklamere for undertøyskolleksjonen til kjæresten Ailo Gaup på Twitter. Hansen sier det må vurderes ut fra konteksten om hun kan gjøre dette nå, når hun ikke er fast ansatt i NRK lenger, men har programlederkontrakt.

– Grensen går ved at du gjør ting som skader din egen og vår troverdighet og tillit. Det kommer litt an på hva hun skal gjøre for oss, sier Hansen.

Reglene er strengere for de som jobber med nyheter enn de er for de som jobber med rene underholdningsprogrammer.

Leder konferanser og foredrag
På nettsidene til selskapene Plan B Management, Seminarpartner og Talerforum ligger en lang rekke NRK-kjendiser som er klare for å ta på seg oppdrag som konferansierer og foredragsholdere på firmafester og andre tilstelninger. Selskapene skilter med deres meritter fra NRK i sin reklame for disse personene. Om Erik Solbakken står det på Plan B Managements nettsider at «Erik blir av mange karakterisert som NRKs nye kronprins», mens Jon Almaas hos Seminarpartner omtales som «en svært mye brukt konferansier og toastmaster i både næringslivet og offentlig sektor».

– Jeg tenker at det er viktig at vi har et bevisst forhold til dette. Det er et felles ansvar for oss og profilene dette gjelder, å sørge for at omtalen og markedsføringen ikke er av en sånn karakter at den bidrar til å skade uavhengigheten og troverdigheten vår.

At NRK-kjendisene tjener penger på kommersielle oppdrag ved siden av å jobbe i statskanalen, ser Hansen imidlertid ikke noe problem ved.

– I dette ligger det ikke noen moral når det gjelder at folk tjener penger på å jobbe. De som ikke er ansatt i NRK, har også mindre rettigheter enn de fast ansatte. Fast ansatte har en fast, månedlig inntekt, de som ikke har det må skaffe penger på andre måter, sier Hansen.

Han sier det ikke er noen hovedregel at «kjendiser» som sier opp den faste jobben sin og skriver løsere kontrakter med NRK, tjener bedre enn de gjorde som fast ansatte.

- Teoretisk øvelse
- Det er NRK som opprettholder verdien til disse personene i det kommersielle markedet. Bodahl-Johansen mener det undergraver NRKs integritet at de fremstår som NRK-ansatte i folks bevissthet, og samtidig tar på seg kommersielle oppdrag?

– Med den posisjonen vi har, vil alt vi gjør påvirke markedet. Musikk vi spiller i NRK blir mer kjent enn den vi ikke spiller, skuespillere vi bruker blir mer kjente og får mer oppmerksomhet, rett og slett fordi vi når et stort publikum. Det ligger i sakens natur at ting som skjer rundt NRK får stor oppmerksomhet. Jeg tror det blir en veldig teoretisk, moralsk øvelse å si at man ikke skal bidra til det, sier Hansen.

Han sier dette ofte er flinke folk, og at det er derfor NRK ikke gjør som Bodahl-Johansen og Olufsen mener de bør gjøre, nemlig å la dem gå til den kommersielle verden og dyrke frem nye talenter isteden.

– Jeg tror vi skal vende oss til en framtid hvor folk går litt imellom. Vi har en finansiering i særklasse i Medie-Norge, og skal i noen grad ta ansvar for at folk blir flinke. Vi må forholde oss til at vi lever i et konkurransemarked og til de kravene det stiller, sier Hansen.

Fast ansatte må be om lov
Når det gjelder fast ansatte, skal de avklare de oppdragene de tar på seg med redaktøren sin. Jon Almaas, Trond Viggo Torgersen og Steinar Sagen er blant de fast ansatte som tar på seg konferansieroppdrag og holder foredrag utenom NRK. Det er ikke satt noen grense for hvor mye de kan tjene på slike oppdrag.

– Regelen er at de skal avklare den type oppdrag med oss, og be om lov. Det er en vurdering som redaktørene gjør i hvert enkelt tilfelle, av om oppdraget bidrar til å skape tvil om vedkommendes troverdighet, sier Hansen.

Nyhetsankeret Einar Lunde sluttet i 2010 i NRK, i protest mot at han ikke fikk kombinere jobben i statskanalen med forelesninger for norske turister i Sør-Afrika gjennom et reisebyrå. Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen mener imidlertid ikke at reglene er blitt liberalisert, selv om fast ansatte i NRK i dag kan drive konferansier- og foredragsvirksomhet på siden.

– Nei, dette tror jeg er en kontinuerlig diskusjon som man har hatt i utrolig mange år. De enkelte redaksjonene håndterer det, i god dialog med dem det gjelder. Folk har frihet til å gjøre andre ting, men det må ikke skygge for, eller være i strid med, det oppdraget de gjør for oss, sier Eriksen til Kampanje.

Dette er NRK-kjendisene som ikke er ansatt i NRK:

FREDRIK SKAVLAN - NRKs kanskje aller største stjerne er ikke ansatt i NRK, men selger talkshowet Skavlan til NRK gjennom sitt eget produksjonsselskap, Monkberry. Holder også foredrag om kommunikasjonsteknikker og tilbyr sine tjenester som konferansier gjennom selskapet Seminarpartner.

ANNE RIMMEN - Hun sluttet nylig i NRK, men skal ifølge NRK lede flere av de største sports- og underholdningssendingene til statskanalen de neste årene. Var programleder sammen med Kjetil André Aamodt under OL i Sotsji. Har tidligere fått kritikk fra NRK for å promotere kjæresten Ailo Gaups undertøy på Twitter. Har programlederkontrakt med NRK fra 1. februar.

DAN BØRGE AKERØ – mangeårig NRK-kjendis med suksesser som «LørDan», «Den store klassefesten» og nå «QuizDan». Tar på seg mange ulike konferansieroppdrag gjennom Viggo Lund Management, hvor han blant annet tilbyr «Den store firmafesten». Har også reklamert for kosttilskuddet Q10. Har programlederkontrakt med NRK.

ANNE LINDMO – begynte i NRK radio, og har de siste årene hatt suksess med talkshowet «Lindmo» på lørdager. Eier selskapet Lindmo & Sønner sammen med ektemannen, tv-produsenten Hasse Lindmo. Holder også foredraget «Mot til å lykkes» gjennom selskapet Seminarpartner. Har programlederkontrakt med NRK.

ERIK SOLBAKKEN – ledet den internasjonale Grand Prix-finalen på NRK i 2010 og «Idrettsgallaen» i 2011, begge show sammen med Haddy N’jie. Sluttet i NRK i 2013 og startet produksjonsselskapet Norsk Fjernsyn AS, som han selger sine tjenester som programleder til NRK gjennom. Tilbyr også konferansiertjenester og film gjennom Plan B Management. Har programlederkontrakt med NRK.

THOMAS SELTZER – ble kjent som bassist i bandet Turboneger lenge før han ble programleder for NRK-programmet «Trygdekontoret», som nylig har startet opp igjen på NRK1. Spiller fortsatt i Turboneger, og har vært konferansier på moteshowet Costume Awards og konferansier for NHOs årskonferanse. Har programlederkontrakt med NRK.

KNUT NÆRUM – har tilhørt det faste mannskapet i gullrekkefavoritten «Nytt på nytt» siden oppstarten i 1999. Er i tillegg krim-/satireforfatter og tegneserieskaper. Har programlederkontrakt med NRK.

MARTE STOKSTAD – har programlederkontrakt med NRK. Tilbyr sine tjenester som konferansier gjennom Plan B Management.

IVAR DYRHAUG – Programleder i NRK siden 1980-tallet. Har hatt suksess med «Beat for beat» på fredagskvelder siden 1999. Er tilknyttet NRK gjennom en såkalt honoraravtale, som er mindre permanent enn en programlederkontrakt. Jobber i tillegg med salg og utvikling i eventbyrået Gyro.

HADDY N´JIE – ledet den internasjonale Grand Prix-finalen på NRK i 2010 og «Idrettsgallaen» i 2011 sammen med Erik Solbakken. Har ledet TV-aksjonen tre ganger, programserien «Mysteriet Norge» og «Idrettsgallaen» 2012, sammen med Anne Rimmen. Tilbyr sine tjenester som sanger, foredragsholder og konferansier gjennom Plan B Management. Ingen avtale med NRK for øyeblikket.

PETTER SCHJERVEN – mangeårig NRK-medarbeider, mest kjent for programserien «Typisk norsk» på NRK i 2004-2006. Tilbyr sine tjenester som foredragsholder og konferansier gjennom Plan B Management. Ingen avtale med NRK for øyeblikket.

LEO AJKIC – har vært stuntreporter i «Trygdekontoret», ledet programmet «Leo og U-landslaget» og flere runder av serien «Kjæresten til». Er manager for flere av artistene i plateselskapet 5071/NMG/G-HUSET, som har artister som John Olav Nilsen og gjengen, Fjorden Baby! og Lars Vaular i stallen. Holder foredrag gjennom Talerforum. Har aldri vært fast ansatt i NRK.

DISSE ER FAST ANSATT I NRK, OG TAR SAMTIDIG PÅ SEG ANDRE OPPDRAG:

JARLE ROHEIM HÅKONSEN – tidligere Europa-korrespondent, nå nyhetsanker og fast ansatt i NRK. Tilbyr foredraget «Varme opplevelser fra Spania» gjennom selskapet Talerforum, sammen med den tidligere NRK-journalisten Jon Berg.

ANNE GROSVOLD – har jobbet i NRK siden 1970-tallet, blant annet som Asia-korrespondent og programleder for en rekke underholdningsprogrammer. Er programleder i Dagsnytt Atten og fast ansatt i NRK. Holder foredrag gjennom Talerforum.

JON ALMAAS – programleder for fredagssuksessen «Nytt på nytt» siden oppstarten i 1999. Spilte også i situasjonskomedien «Side om side» på NRK. Fast ansatt i NRK, og tilbyr sine tjenester som konferansier for selskapet Seminarpartner. «Jon er en svært mye brukt konferansier og toastmaster i både næringslivet og offentlig sektor», skriver selskapet om Almaas.

LIVE NELVIK – fast ansatt i NRK, hvor hun lager radioprogrammet P3Morgen. Tilbyr sine tjenester som konferansier hos Plan B Management.

FINN BJELKE – leder spørreprogrammet «Pop Quiz» hver lørdag på NRK P1, og er fast ansatt i NRK. Er også fast del av panelet i «20 spørsmål». Tilbyr Pop Quiz som firmaunderholdning gjennom selskapet Seminarpartner.

STEINAR SAGEN – har i en årrekke laget humorprogrammet «Radioresepsjonen», og spilt i suksesserien «Lilyhammer». Tilbyr sine tjenester som konferansier, og lager filmer og skreddersydde podkaster gjennom Plan B Management.

TORE SAGEN – har i en årrekke laget humorprogrammet «Radioresepsjonen» sammen med storebror Steinar Sagen og Bjarte Tjøstheim, og spilte i NRK-serien «Side om side». Er fast ansatt i NRK og tilbyr konferansiertjenester, quiz og film via Plan B Management.

TROND VIGGO TORGERSEN – en av NRKs mest kjente profiler siden 1980-tallet, med ungdomsprogrammer som «Kroppen» og «Flode» og rollen som «Vaktmester´n» i Dan Børge Akerøs «LørDan». Er programleder for «20 spørsmål» og fast ansatt i NRK. Holder foredrag og opptrer som live-artist gjennom Seminarpartner.

Mener NRK-kjendiser skader troverdigheten