Pengene fosser inn – men Bekk vil ikke gjøre som konsulent-rivaler

Følger ikke etter konkurrentene over mot byråmarkedet. Hvorfor?

Publisert / Oppdater

Knut Kristian Hauger

Det Evry-eide konsulentselskapet Bekk Consulting legger bak seg et nytt sterkt år resultatmessig med et overskudd på hele 85 millioner kroner for 2016. Det er en vekst på over 15 prosent sammenlignet med for to år siden. 

- 2016 var et positivt år oss. Vi opplever at alle deler av selskapet har utviklet seg i riktig retning, sier administrerende direktør i Bekk Consulting, Olav Folkestad, til Kampanje.

Folkestad har vært med siden starten da han og partnerne etablerte selskapet i 2000. Han sier det har vært endring i konsulentmarkedet gjennom disse årene.

- Bransjen generelt har de siste årene beveget seg mer inn mot områder som design og brukeropplevelse. Økt fokus på digital produktutvikling har også banet vei for at forretningsperspektivet har blitt mer sentralt i utviklingsprosjektene, sier Folkestad.

Han får støtte av lederen for området Interactive, Anders Christensen, som også har vært med siden starten.

- I dag ser vi at IT-avdelingene tar et mye større ansvar for forretningsutviklingen enn tidligere. Dette er kanskje en naturlig konsekvens av at teknologikompetanse er sentral i mye av dagens innovasjon og forretningsutvikling. Samtidig er det tydelig at markeds- og forretningssiden beveger seg inn mot teknologidomenet. sier Anders Christensen.

Jeg stiller meg litt avventende til at revisjons- og rådgivingsselskaper nå plutselig skal bli fullverdige digitalbyråer Anders Christensen

Vokser mer på bunn enn topp

Bekk Consulting 2016 2015 Endring i %
Omsetning 564,2 535,3 + 5,3
Driftsresultat 83,6 72,4 + 15,4
Resultat før skatt 84,4 73,7 + 14.5

 

Satser ikke på oppkjøp

Selskapet er i dag delt opp i områdene Management consulting, Interactive og Technology. 

- Dette har grovt sett vært de tre beinene vi har stått på siden oppstarten i 2000. For oss har tverrfaglighet og faglig bredde vært viktig hele veien. Likeledes har det vært viktig for oss å bygge selskapet gjennom organisk vekst. Vekst gjennom oppkjøp av andre selskaper har således ikke vært naturlig for oss-

I 2016 vokste omsetningen enda noen prosent til 564 millioner kroner. Det er større enn de fleste reklame-, PR- og kommunikasjonsbyråene hvis en ser bort fra mediebyråenes bruttoomsetning. Men selv om Bekk-grunnleggerne nærmer seg 600 millioner kroner i omsetning, har oppkjøp aldri stått høyt på agendaen.

- Vi får mange henvendelser om å kjøpe selskaper, men det går lenge mellom hver gang det er et rent reklamebyrå banker på døren.  Så langt har vel hovedvekten av henvendelsen kommet fra ulike teknologiselskaper og design- og digitalbyråer.

Han sier fjorårets omsetningsveksten er et resultat av at de fleste kundene hadde høy aktivitet i 2016, kombinert med en økning i antall ansatte.

- Bunnlinjen vokser raskere enn topplinjen. Hvorfor?

- Det er ingen spesifikke årsaker som peker seg ut. Bunnlinjen er en funksjon av veldig mange variabler, og i 2016 lykkes vi på stort sett alle områder. Men generelt kan vi si at vi er opptatt av å ha en så slank organisasjon som mulig. For oss er jobben vi gjør sammen med kundene våre det viktigste vi gjør.

- Dere holder en ganske lav medieprofil?

- At vi har en lav medieprofil er nok resultatet av måten vi jobber på og det tette samarbeidet med kundene våre. Vi synes det er riktig at kundene tar æren for arbeidet de selv eier. Derfor roper vi sjelden høyt om løsninger vi har vært med å lage.

- Innmari vanskelig å være stjerneteknolog

Folkestad mener det tverrfaglige er noe av reklamebransjens største utfordring - i en tid der alt smelter mer og mer sammen.

- Reklamebyråene har slitt med at det er innmari vanskelig å være stjerneteknolog når det er kreatøren og det kreative teamet som er kongen. For reklamebyråene er det nok vanskelig å bygge sterke teknologimiljøer.

Han sier forskjellen på Bekk og mange byråer er at «vi i Bekk ikke klekker ut de gode ideene alene på bakrommet».

- I vårt arbeid er det gjerne en noe større prosess, som også involverer kunden. Vi jobber i liten grad med kampanjeløsninger, men hjelper kundene våre med å lage smarte tjenester som lever og utvikler seg over lang tid. Når det er sagt, er både markedsføring og kampanjer definitivt viktige områder, men det er et fag vi i liten grad har fokusert på, sier Folkestad.

Han sier de hyppige byråbyttene fra reklame-verden, er noe han selv ikke kjenner igjen fra egen bransje.

- Vi er nok i en litt annen situasjon enn de klassiske byråene. Det kan virke som om kundene føler at byråsamarbeid blir litt «uttømt» etter en fireårsperiode, og at behovet for nye og friske idéer er årsaken til at de regelmessig bytter byrå. I vår verden er derimot langsiktighet en fordel for begge parter. Enkelte kunder har vi faktisk jobbet med helt siden starten for 16 år siden, sier Folkestad.

Christensen mener Bekk Consulting har forandret seg mye på de 16 årene – først og fremst ved å vokse.

- Men vi merker også at den tverrfaglige kulturen virkelig har satt seg. I dag har folkene i Bekk en annen holdning til faget sitt. Tidligere var nok mange mest opptatt av sitt eget fag. Teknologer var teknologer og designere var designere. I dag er folk bredere anlagt, mer interessert i fagene rundt seg og trives dårlig i en trangt definert bås. 

Møter bransjeglidningen

Den norske kommunikasjonsbransjen har vært gjennom en stor bransjeglidning der ikke bare PR-, reklame- og mediebyråer smelter sammen, men der også de mer teknologidrevne byråer som Netlife Research, Making Waves og Creuna tar større og større deler av kommunikasjonsmarkedet med utviklingen av app-er, nettsider og nye digitale tjenester. Men det siste er også at de mer konsulentdrevne selskapene som Accenture og Deloitte har startet opp byråsatsinger. Så hvor legger Bekk seg? I området rundt Making Waves og Creuna?

Les også: Giganter kaster seg over norsk byråmarked

Les også: Konsulentkjempe vil inn på byråmarkedet - henter inn Norman Hansen

Les også: Skal bygge Deloittes norske byrå-satsing

- Vi har alltid vært posisjonert i skjæringspunktet mellom teknologi, design og forretning. Det var på mange måter den strategiske posisjonen som lå til grunn for oppstarten av Bekk. Men samtidig, vi har alltid vært vektet noe mot teknologi. For oss har det vært både viktig og riktig. Det har gjort det mulig å få jobbe med krevende problemstillinger hos våre kunder - da også for design- og forretningsmiljøene våre. Mange jobber forutsetter rett og slett et solid og sterkt teknologimiljø. Eksempler på det, er tjenester som bygger på maskinlæring, blockchain, big data eller noe så trivielt som håndtering av penger. Og her har vi kanskje andre forutsetninger enn en del av de mindre byråene, sier Folkestad.

- Merker dere noe til bransjeglidningen?

- Ja, vi merker endringene vi også. De gangene vi konkurrer om prosjekter, møter vi nå oftere aktører fra byråbransjen enn tidligere.

- Så hvem er konkurrentene til Bekk?

- Det er vanskelig å si og dessuten litt uoversiktlig. Hvem som er våre konkurrenter varierer litt fra konkurranse til konkurranse. Av og til møter vi Accenture, Sopra Steria, Bouvet og Capgemeni, andre ganger Creuna, Making Waves og Designit. Miljøene i Try-sfæren er også på radaren og det er spennende å følge selskaper som Bakken & Bæck og Railway.

- Også konkurrerer dere om de samme menneskene?

- Ja, i stor grad. Det er stor konkurranse om de flinkeste fagpersonene. Konkurransen her er nesten like tøff som konkurransen om prosjekter 

«Er det troverdig at du er god på alt? Jeg har aldri helt trodd på one stop shopping-konseptet.»

Anders Christensen tror kampen fremover vil bli avgjort av om man er i stand til å se problemstillingene i et tverrfaglig perspektiv.

- Hvis du ikke klarer å kombinere forretningsutvikling med teknologi, design og brukeropplevelse, så tror jeg vil du slite over tid. Kombinasjonen av disse fagene er den enkle og kompliserte oppskriften som skal til for å lage de beste løsningene. Jukser du i faget, er det vanskelig å utvikle digitale tjenester og produkter som faktisk skaper forretningsverdi.

- Kan det bli aktuelt å hente inn mer merkevare- og kommunikasjonskompetanse?

- Nei, ikke om du tenker på oppkjøp av miljøer. Jeg tror vi har nok med å sørge for å være ordentlig gode der vi er. Og står vi i problemstillinger hvor vår kompetanse kommer til kort, så samarbeider vi jo gjerne med andre flinke miljøer. Det har vi god erfaring med. Vi kommer ikke til å gå inn i reklame. Det er et fag i seg selv, og gjøres best av andre, sier Folkestad.

- Men vi skal aldri si aldri. Reklame er nok neppe aktuelt, men vi har alltid plass til flere personer som evner å kombinere merkevare og kommunikasjon med digital produktutvikling, sier Christensen.

- Deloitte og Accenture kjøper og bygger opp byråer..?

- Jeg synes det er spennende at disse miljøene beveger på seg, men er samtidig usikker på om de samme grepene ville være riktig for oss. Vår vei har så langt vært å utvikle oss mer organisk, og mye taler for at det vil være riktig for oss også i tiden som kommer. Å løse komplekse problemstillinger knyttet til digitalisering av samfunnet er krevende. Jeg er stiller meg derfor foreløpig litt avventende til at revisjons- og rådgivingsselskaper nå plutselig skal bli fullverdige digitalbyråer, sier han.

- Og er det dessuten troverdig at du er god på alt? Jeg har aldri helt trodd på one stop shopping-konseptet, sier Folkestad.

Pengene fosser inn – men Bekk vil ikke gjøre som konsulent-rivaler