Omsetningsfallet har stanset opp - nå vokser Dinamo igjen

Etter å mistet over 120 millioner kroner i omsetning de siste seks årene, er det nå vekst på toppen i Dinamo,

Publisert / Oppdater

Hilde Nyman Journalist

I disse dager ferdigstiller Dinamo sine 2018-tall, og byråleder Hølje Tefre bekrefter at det går stadig bedre i byrået.

- Ja, det går ganske bra. Jeg vil si at alt er bedre, sier han når Kampanje tar turen til kontorene i Oslo sentrum.

I 2017 var det underskudd og røde tall, men nå er disse snudd til overskudd. I 2018 endte resultat før skatt på 800.000 kroner, mot et underskudd på snaue 200.000 kroner året før der. Byrået hadde også god vekst i omsetning og byråinntekt. Omsetningen endte på 70,9 millioner kroner i fjor, og byråinntekten på 49,6 millioner kroner, svakt opp fra 2017-inntekten på 48,7 millioner kroner.

Byrået teller 52 personer fordelt på 50,3 årsverk.

Dinamo for fire - fem år siden var litt som en fallende kniv og mange vil si at det dummeste man gjør er å prøve å fange en fallende kniv, fordi sjansen for å kutte seg stygt er stor. Hølje Tefre
Planlegger for vekst:

Tefre understreker at det er tidlig å spå hvordan 2019 vil bli. - De færreste reklamebyråer kan i dag si at de har fulle ordrebøker for 2019, så det er for tidlig å si noe om forventningene til året. Men vi har planlagt for en moderat vekst i år, sier han. Foto: Eivor Eriksen

- Ingen ble kuttet til blods

Byrået har de siste fire-fem årene gjennomgått en stor forvandling. I 2015 flyttet byrået fra ærverdige Lagåsen i Bærum og inn til Oslo sentrum, Tefre ble ansatt som sjef og man omstrukturerte driften fra flere fag-enheter med hver sine ledere til én enhet og færre ledere. Tefre har nå ledet Dinamo i litt over fem år, og innrømmer at det ikke bare har vært enkelt å få et stort skip til å endre kurs.

- Det ligger vel i mange menneskers natur - i alle fall min - å overvurdere mulighetene og undervurdere problemene ved å skulle snu et stort selskap som ikke lenger har stø kurs. Dinamo for fire - fem år siden var litt som en fallende kniv og mange vil si at det dummeste man gjør er å prøve å fange en fallende kniv fordi sjansen for å kutte seg stygt er stor. I ettertid kan vi konkludere med at ingen ble kuttet til blods, men noen rifter og småhakk i pelsen har vi fått. Samtidig har det vært verdt hver eneste lille rift og på mange måter har de siste årene bundet oss som er her enda sterkere sammen, og gjort oss enda mer motiverte til å få det til fremover, sier han.

Byrået ble etablert i 1996 av Knut Harlem, Ottar Samuelsen, Ingebrigt Steen Jensen, Bjarne Wollmann og Jan Økern. Og i årenes løp har de betjent et ukjent antall kunder.

- Dinamo er et selskap med en lang historie. Det har jo nærmest vært en institusjon. Vi har vel gjennom historien hatt alle kundene som er å ha i Norge - på ett eller annet tidspunkt, sier han med en latter.

Nå begynner de å komme ut «på andre siden av tunnelen».

- Dinamo har en sterk kultur. Jeg har ikke prøvd å endre kulturen, men heller «tighte til». Og slikt tar tid. Det er klart at en slik re-etablering som vi har vært gjennom tar lang tid. Men det er verdt det, sier Tefre.        

Og han forteller at de nå aktivt dyrker en posisjon som ikke gir en tydelig merkelapp, men heller favner om bransjeglidningen. Blant annet gjennom å alltid sette sammen tverrfaglige team som er skreddersydd kunden.

- Jeg tror vi har vært flinke til å ikke tenke reklame, PR eller andre «fagdisipliner», men heller konsentrert oss om å levere bra ting til kundene, mener han. Og han avviser at det er aktuelt å gå tilbake til den «gamle» forretningsmodellen med konsernstruktur og mange datterselskaper.

- Nei, Dinamo skal ikke deles opp i mindre biter. Vi skal ha tydelige og sterke fagområder, men de skal også spinnes enda tettere og enda bedre sammen – til beste for våre kunder, sier han.

Og han tror tidene har endret seg slik at reklamebyråer i mindre grad synes.

- Det er færre reklamebyråer som synes. I dag har kanskje Try halvparten av alle tv-reklamer som vises på TV 2 og som ikke er utenlandske produksjoner. I gamle dager satt vi i kantina og snakket om hvilke reklamefilmer vi hadde sett kvelden før og hvilke byråer som hadde laget dem. Who’s hot and who’s not, mimrer han.

Her er tallene for Dinamo i 2018. Alle tall i MNOKDinamo har snudd underskudd til pluss-resultat

Dinamo 2018 2017 Endring i %
Omsetning 70,9 66,6 + 6
Driftsresultat 1,3 0,1  - 
Resultat før skatt  0,8 -0,19  -
Jeg har ikke prøvd å endre kulturen, men heller «tighte til». Og slikt tar tid. Hølje Tefre

- Prioriterer offentlige anbud

Det er ikke lenge siden PR-byrået Nucleus gikk ut i Kampanje og fortalte at de har dreid driften bort fra en overvekt av offentlige kunder til å ha en mindre andel offentlige kunder.

- Det er jo selvsagt en bevisst strategi å gjøre det best mulig i anbudsrunder. Ofte opplever vi at offentlige oppdrag medfører utfordrende og meningsfulle oppgaver. Derfor prioriterer vi å delta i disse anbudene, sier han.

Les også: PR-byrået Nucleus: - Offentlige oppdrag gir for lite kroner i kassa (abo.)

Bedt om å anslå hvor stor andel av kundemassen som er del av det offentlige, tipper han rundt 60 prosent. Og han tror de har knekt en kode når det kommer til de offentlige anbudene.

- Vi vinner mellom 40 og 50 prosent av de offentlige anbudene vi er med på, det er mer enn andre byråer. Så jeg vet vi gjør mye riktig når det kommer til anbud, sier han.

At kunder i offentlig sektor ofte er store kunder og sikre betalere – samtidig som oppdragene ofte bidrar til et samfunnsansvar, gjør at Dinamo ikke kvier seg for å delta i pitsjer utlyst av det offentlige.

Av jobbene byrået utførte i fjor, trekker han frem redesign-prosessen i Norsk Tipping som en av de største, men han vil ikke trekke frem én enkelt jobb fra 2018 som han var mest stolt av.

Les også: Spillgigant vil bli mer «leken» - bruker 100 millioner på ny logo

I gamle dager satt vi i kantina og snakket om hvilke reklamefilmer vi hadde sett kvelden før og hvilke byråer som hadde laget dem. Hølje Tefre

Har planlagt for vekst

Nå som vi skriver april, er Tefre godt fornøyd med byråets fart inn i året.

- Vi hadde en fin avslutning på året og god start på 2019. Men det er klart at de færreste reklamebyråer kan i dag si at de har fulle ordrebøker for 2019, så det er for tidlig å si noe om forventningene til året. Men vi har planlagt for en moderat vekst i år, og er godt i rute med det. Det jobbes bra.

Likevel tar han noen forbehold – for ting kan alltid endre seg eller snu.

- Nå er for eksempel Norsk Tipping ute på anbud. Vi har ikke turt å budsjettere med at vi får beholde dem som kunde. Budsjettene skal jo være basert på det vi er nokså sikre på at kommer inn, da tør vi ikke satse på å vinne en pitsj, sier han.

Men det betyr ikke at han har gitt opp å få fornyet tillit fra giganten på Hamar.

- Vi får se. Jeg tror ikke Norsk Tipping hadde vært i pitsj nå hvis ikke de hadde vært nødt, sier han med et optimistisk smil.

Tefre avslører et ønske byrået har for 2019-kundelisten;

- Jeg skulle veldig gjerne sett at vi hadde et sjokolademerke på kundelisten, innrømmer han.

Leder 51 kolleger:

Totalt har 52 personer sitt daglige virke hos Dinamo i Bjørvika i Oslo. Og Hølje Tefre leder «flokken». Foto: Eivor Eriksen

Omsetningsfallet har stanset opp - nå vokser Dinamo igjen