Norske reklamebyråer får millioner i korona-støtte - Dinamo og SMFB får mest

46 reklamebyråer har fått støtte så langt. Kun to avishus er på lista.

Publisert / Oppdater

Dag Robert Jerijervi, Jacob Andersen og Knut Kristian Hauger

Lørdag 18. april åpnet portalen for kompensasjonsordningen for næringslivet, som skal hjelpe selskaper som har blitt spesielt hardt rammet av koronakrisen ved å dekke deler av deres faste utgifter i perioden. For å kvalifisere til støtte må omsetningen ha falt med minst 20 prosent i mars og 30 prosent i april og mai.

Nå har Skatteetaten også åpnet en innsynsløsning, som gjør det mulig å se hvilke selskaper som har fått tildelt kompensasjon og hvor mye. Listen blir oppdatert klokken 09.00 hver dag. Den viser at litt over 10.000 mottakere i næringslivet har fått tildelt nær 362 millioner kroner gjennom kompensasjonsordningen i løpet av den første uken. Nesten 5.000 bedrifter har fått avslag, ifølge NRK.

Blant virksomhetene som har fått godkjent søknadene sine den første uken, driver 46 av dem med annonse- og reklamevirksomhet. Til sammen har de fått tildelt 1,7 millioner kroner, og den største potten har gått til Dinamo.

Deres omsetning falt med nesten 30 prosent i mars, fra 5,7 millioner i fjor til 4,1 millioner kroner i år. De har fått dekket 181.000 av sine samlede faste kostnader, som var på drøye én million kroner i mars.

Dinamo-sjef Hølje Tefre forteller at de har foretatt delvise permitteringer og lønnsreduksjoner. Mens ledelsen har kuttet 30 prosent av lønna si, har øvrige ansatte bidratt med 10-20 prosent. De totale personalkostnadene er redusert med cirka 30 prosent.

Nå ser han lysere på situasjonen enn han gjorde for en måned siden.

- Jeg skal ikke skjønnmale situasjonen, men jeg har lyst å berømme noen av kundene våre med tanke på å sette i gang med aktiviteter for å bidra til å holde ting i gang. Etter omstendighetene har vi, det blir feil å si bra, vi er jo ned som mange i vår bransje er, men det er litt mindre dramatisk nå enn hva det så ut som det kunne blir for fire-fem uker siden.

Dinamo søkte om kompensasjon på tirsdag, og fikk svar onsdag.

- Det å bruke søknadsportalen var veldig enkelt og greit. Det er veldig klart definert hvilke kostnader du kan legge inn der, men den er jo mye mer finmasket enn hva man fikk inntrykk av gjennom media. Det er ikke bare å slenge inn en søknad, å få kastet noen penger etter seg, og det er det helt korrekt at det ikke skal være. Dette er ikke penger som skal tilbakebetales, men du bekrefter at alle opplysninger er korrekte og i det så ligger det et alvor i ordningen som jeg synes er bra. I tillegg har ordningen fullt innsyn og også dette er et bra kontrolltiltak - at du ringer meg nå betyr at også denne mekanismen fungerer, sier Tefre.

Han har tiltro til at ordningen vil fungere slik den er tiltenkt.

- Det vil alltid være noen som klarer å misbruke en sånn ordning, men jeg tror at måten den er utformet på gjør at folk vil bruke den sånn den er ment å brukes, og det vil ikke være noe mer svindel med denne enn med andre støtteordninger. Med de ordningene vi har i Norge vil det alltid være noen som kommer unna med å misbruke ordningene, men det er et fåtall.

Les mer: Monday-sjef får 90.000 i kontantstøtte: - Som å pisse i Atlanterhavet

Har fått penger:

Dinamo-sjef Hølje Tefre søkte om kompensasjon tirsdag og fikk svar onsdag. Han ser lysere på situasjonen nå enn han gjorde for en måned siden. Foto: Eivor Eriksen

SMFB-sjef ser flere svakheter

SMFB Factory har fått tildelt 120.000 kroner. De mistet nesten 30 prosent av omsetningen sin i mars og får dekket 120.000 av faste utgifter på 490.000 kroner.

Daglig leder i SMFB, Kristian Schøning-Kristiansen, er i utgangspunktet positiv til ordningen, selv om den ikke kompenserer fullt ut for tapet de opplever.

- Når man opplever at deler av omsetningen forsvinner, som når en internasjonal kunde fra én dag til en annen skrur igjen og satser på sentralstyrt kommunikasjon, da er en slik kompensasjonsordning god å ha, sier Kristiansen.

SMFB jobber blant annet med Pepsi, som måtte skrinlegge av sommerens flere reklameplaner som følge av at store musikk- og sportsarrangementer har blitt tatt av plakaten.

- Utfordringen i vår bransje, i likhet med flere andre kreative bransjer, er at i lever av human kapital og råd, og store deler av kostnadene som ligger i å drive reklamebyråer er lønnskostnader, som ikke inkluderes i ordningen. Vi skulle gjerne sett at ordningen var bedre tilpasset bransjer som vår, sier Kristiansen.

Han skulle gjerne også sett at advokatutgifter knyttet til koronakrisen var inkludert.

- En del av oss trenger hjelp til å manøvrere regelendringer som kommer fortløpende og kontinuerlig. Det gir ganske mange uforutsette kostnader, og at ikke det er med, synes jeg er rart.

16 filmproduksjonsselskapet har fått kompensasjon, Fantefilm er den største enkeltstående mottakeren av 50.886 kroner i kompensasjon, men Monday Production og Monday Sport har til sammen fått kompensert 92.142 kroner av sine faste utgifter.

Få mediehus på listen

I mediebransjen er antall godkjente søkere langt færre. Kun to utgivere av aviser har fått godkjent sine søknadet, PS Press og Åsane Tidende, som har fått henholdsvis 54.179 kroner og 6447 kroner.

Generalsekretær i Landslaget for lokalaviser, Tomas Bruvik, er ikke overrasket over at så avisutgivere har søkt og kun én lokalavis i Åsane Tidende.

- Nei, mange var godt i gang med mars når dette skjedde og hadde annonseavtaler inne. Mars var ikke det verste og man har nok klart å ro det i land, men april ser verre ut og mai blir ikke noe vendepunkt det heller, sier Tomas Bruvik.

Han tror mange mediehus venter på den svært etterlengtede krisepakken til mediene som Kulturdepartementet nå vurderer.

- Kontantstøtteordningen treffer best næringer som må stenge helt ned. Det som er så spesielt for mediebransjen er at det skal jobbes. Samtidig så vi venter på en pakke til mediene, men vi vil oppfordre våre medlemmer til å søke begge plasser, sier Bruvik.

Bare én radiostasjon har søkt om kompensasjon, det er 5000 Bergen, som har fått 32.063 kroner. Kampanje har tidligere skrevet at Norsk Lokalradioforbund har frarådet sine medlemmer å søke på ordningen i påvente av en eventuell krisepakke for mediebransjen.

- Det er mange lokalradioer som er i en alvorlig situasjon og som ser det som aktuelt å søke støtte i den første ordningen selv om det er mye den ikke favner. Det gjør det ekstra komplisert at man må holde seg unna en redning som vil hjelpe med noe frem til dette er avklart, sa styreleder Aslak Skretting i Lokalradioforbundet til Kampanje forrige uke.

Les mer: Mediehus frykter å bli diskvalifisert fra krisestøtte: - Usikkerheten er like ille

Heller ikke administrerende direktør i Mediebedrifteners landsforening (MBL) er overrasket at det er så få søkere fra mediebransjen.

- Nei, det overrasker meg ikke fordi vi dokumenterte allerede før ordningen kom at den ikke treffer all den tid mediene er opptatt av å holde et høyt aktivitetsnivå og journalister på jobb, sier Randi Øgrey.

- Det er vår store kostnad og derfor har vi bedt om en egen tiltakspakke for mediene. Vi har en samfunnsviktig funksjon og håper det kommer en tiltakspakke for mediene som kan kompensere for bortfallet av annonseinntekter, avslutter hun.

Norske reklamebyråer får millioner i korona-støtte - Dinamo og SMFB får mest